Ольга Ковальчук
Ольга Ковальчук
Західноукраїнський національний універсистет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обчислення з λ-матрицями
МО Недашковський, ОЯ Ковальчук
К.: Наук. думка, 2007
552007
Mathematical modeling of sustainable development. Monograph
O Kovalchuk
7*2017
Predictive model of global human development: an econometric approach
O Lyashenko, O Kovalchuk
Ukrainian Journal of Applied Economics 1 (2), 73-85, 2016
72016
Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід
ОМ Ляшенко, ОЯ Ковальчук
Український журнал прикладної економіки, С. 73–85., 2016
72016
Про оптимізаційний підхід в задачі вибору схеми хіміотерапії
ВП Марценюк, РБ Ладика, ОЯ Ковальчук
Вісник Харківського Національного університету, 71–80, 2003
62003
Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток
О Ковальчук, Н Стрельбіцька, А Слободян
52017
Математичне моделювання та прогнозування міжнародних відносин. Підручник
ОЯ Ковальчук
32019
Математичне моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах: навч. посіб.
ОЯ Ковальчук
ТНЕУ, 2016
32016
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Статистичний аналіз даних»
О Ковальчук
ТНЕУ, 2015
32015
Методичні вказівки для виконання практичних завдань з курсу «Інтелектуальний аналіз даних»
О Ковальчук
ТНЕУ, 2014
32014
Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції
ОЯ Ковальчук, ММ Бубняк
Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка”, 482-488, 2010
32010
Про збіжність еволюційних алгоритмів у задачах медично діагностики
ВП Марценюк, НО Кравець, ОЯ Ковальчук
32002
Впровадження проблемно-орієнтованого навчання при вивченні дисцпліни «Логіка» студентами юридичних спеціальностей
ОЯ Ковальчук, РІ Іваницький
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Сучасні ІТ та інноваційні …, 2020
22020
Ключові компетентності майбутнього: завдання сучасної освіти
РІ Іваницький, ОЯ Ковальчук
ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні інформаційні …, 2019
22019
Foreign direct investments and their impact on economic development
OY Kovalchuk, NY Strelbitska, AY Slobodian
Молодий вчений, 602, 2017
22017
Математичне моделювання сталого розвитку монографія
О Ковальчук
ТНЕУ, 2017
22017
Analysis of sustainable development of EU-28 countries In key dimensions
O Kovalchuk, M Masonkova
Economy and society: modern foundation for human development, 244-246, 2016
22016
Факторний аналіз тіньової економіки країн-членів ЄС
ОЯ Ковальчук, НЄ Стрельбіцька, РБ Сороківська
Бізнес Інформ, С. 108–114, 2016
22016
Економічна ефективність використання розкидачів мінеральних добрив
ОЯ Ковальчук, ГІ Сало, ГЯ Сліпець
Техніка і технології АПК, 27-29, 2012
22012
Решение матричных уравнений ветвящимися цепными дробями
ОЯ Ковальчук, НА Недашковский
Кибернетика и системный анализ, 22-33, 2004
22004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20