Oksana Levytska
Oksana Levytska
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фармацевтичний маркетинг: теоретичні та прикладні засади
БП Громовик, ГД Гасюк, ОР Левицька
Вінниця: Нова Книга, 2004
742004
Проектування рішень щодо управління асортиментом лікарських засобів за допомогою АВС-і ХYZ-аналізу
БП Громовик, ГД Гасюк, ОР Левицька
Фармац. журн, 10-15, 2005
122005
Farmatsevtychnyi marketynh: teoretychni ta prykladni zasady
BP Hromovyk, HD Hasiuk, OR Levytska
Vinnytsia: Nova Knyha 464, 2004
102004
Menedzhment i marketynh u farmatsii [Management and marketing in pharmacy]
BP Hromovyk, HD Hasiuk, OR Levytska
Kyiv: Medytsyna.[in Ukrainian], 2008
52008
Аналiз фармацевтичного ринку антибактерiальних засобiв фторхi-нолонового ряду
ОР Левицька, БП Громовик, ГД Гасюк, НБ Ярко, НВ Петрушенко
Фарма-цевтичний журнал, 8, 2007
52007
Раціоналізація використання бюджетних коштів, призначених для закупівлі лікарських засобів
ОР Левицька, ОБ Борецька, ММ Заяць, МЯ Сех
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 127-134, 2010
42010
Менеджмент у фармації
ОЄ Кузьмін, БП Громовик, ГД Гасюк, ОР Левицька, ОГ Мельник
Вінниця, НОВА КНИГА, 2005
42005
Конъюнктура рынка специфических оториноларингологических препаратов
ОР Левицкая
Провизор, 20-24, 1998
31998
Clinical-epidemiological and pharmacoepidemiological investigation of acute cerebrovascular accidents
OR Levytska, BP Hromovyk, LM Unhurian, KV Kostyana
Journal of Applied Pharmaceutical Science 7 (07), 168-175, 2017
22017
Лікарські засоби як об’єкти фармацевтичного ринку
О Левицька
Фармацевт Практик, 12-13, 2016
22016
Популяційні епідеміологічні дослідження гострої церебральної судинної патології/ОР, Левицька, ОБ Волоско
ОР Левицька
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 165-169, 2009
22009
Оцінка стану забруднення атмосферного повітря оксидом вуглецю на автомагістралях міста Миколаєва
ОФ Прищепов, ОС Левицька
Прищепов ОФ, Левицька ОС//Наукові праці: наук.-методич. журнал 77, 70-74, 0
2
Antiplatelet therapy of ischemic stroke from the positions of evidence-based medicine
OR Levytska
Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського МОЗ…, 2018
12018
Стан фармакотерапії пацієнтів з гострою церебральною судинною патологією на рівні міського стаціонару
ОР Левицька
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 63-66, 2013
12013
Фармакоепідеміологічні аспекти гострої церебральної судинної патологї
ОР Левицька, БП Громовик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 175-179, 2012
12012
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ИНФАРКТА МОЗГА
ОР Левицька, БП Громовик, НП Яворська, ГМ Пришляк
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 52-58, 2011
12011
Analysis of clinical practice of the use of drugs by patients with acute cerebrovascular pathology
OR Levytska, BP Hromovyk, OB Volosko
Farmatsevtychnyi zhurnal, 82-87, 2010
12010
Аналіз впливу режимів роботи двигунів автомобілів на їх токсичність при експлуатації в умовах міста
ОС Левицька, ОФ Прищепов
Авиационно-космическая техника и технология, 107–110-107–110, 2009
12009
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗУМОВЛЕНОГО ЗЛОВЖИВАННЯМ ПСИХОАКТИВНИМИ РЕЧОВИНАМИ
ОР Левицька, БП Громовик, ОМ Корнієнко, ГВ Савицька, МО Кабанчик
Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація, 97, 2009
12009
АСОРТИМЕНТНО-ВІДШКОДУВАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИМВАСТАТИНУ ЯК ЗАСОБУ ПРОФІЛАКТИКИ ГОСТРИХ ПОРУШЕНЬ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ В РЕЄСТРАХ УРЯДОВОЇ ПРОГРАМИ ДОСТУПНІ ЛІКИ
OR Levytska
Фармацевтичний часопис, 97-105, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20