Наталія Котенко
Наталія Котенко
старший викладач, Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування готовності до професійної діяльності майбутніх техніків галузі зв'язку в процесі навчальних практик
НО Котенко, НА Котенко
Вінниця, 2013
1562013
Розробка наскрізних програм практик для ВНЗ галузі зв’язку
НО Котенко
Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: науковий …, 2011
12011
Формування професійної компетентності ІТ-фахівців підчас вивчення Web-програмування
К Наталія, Ж Тетяна
Збірник наукових праць за матеріалами ІІ міжнародної науково-практичної …, 2018
2018
Застосування Scrum при розробці та тестуванні Web-додатків
Н Котенко, Т Жирова
П'ята міжнародна науково-практична конференція "Управління розвитком …, 2018
2018
ПРОБЛЕМИ ТЕСТУВАННЯ ІНТЕРФЕЙСУ WEB-ДОДАТКІВ
Н Котенко, Т Жирова
IX Міжнародна конференція молодих вчених "Молоді вчені 2018- від теорії до …, 2018
2018
VBA для майбутніх програмістів
Н Котенко, Т Жирова
«Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки» (ПІКТ – 2018) Праці VII-ї …, 2018
2018
Особистий сайт викладача як засіб організації навчального процесу.
Н Котенко, Т Жирова
IV Міжнародна наукова конференція «Цифрова освіта в природничих …, 2017
2017
SMART TECHNOLOGIES IN EDUCATION
T Zhirova, N Kotenko
IV міжнародна наукова конференція. Цифрова освіта в природничих …, 2017
2017
Розробка комп’ютерних ігор як метод формування фахової компетентності під час вивчення програмування
Т Жирова, Н Котенко
Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівцівпедагогів у природничій …, 2017
2017
Іnformation System «Personal Teacher’s Portal»
T Zhyrova, N Kotenko
International Journal of Science and Research (IJSR) 6 (8), Paper ID …, 2017
2017
Analysis of the actual framework for frontend-developer
T Zhyrova, N Kotenko
Міжнародна конференція «Інноваційні технології в науці та освіті …, 2017
2017
Альтернативне середовище програмування мовою С# для навчальних закладів.
Т Жирова, Н Котенко, М Цюцюра
Управління розвитком складних систем: Зб. наук. праць 31 (31), 153-158, 2017
2017
ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
НО Котенко, ТО Коваленко
Теория и методика обучения математике, физике, информатике 11 (3), 96-99, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–13