Follow
Ihor Rudko / Ігор Рудько
Ihor Rudko / Ігор Рудько
Ukrainian National Forestry University / Національний лісотехнічний університет України
Verified email at nltu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
До визначення рівняння кривої прогину каната підвісної транспортної установки
ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 15 (1), 137-142, 2005
12*2005
Визначення силових параметрів і геометричних характеристик кривої прогину каната у виді ланцюгової лінії
ЄМ Лютий, ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Вісник Східноукраїнського НУ ім. Володимира Даля.–Луганськ, 70, 2003
62003
Потреба і передумови впровадження лісозаготівельних технологій з використанням канатних доріг лісопромислового призначення
ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 25 (9), 233-239, 2015
42015
Дослідження закономірностей руху вантажу вздовж канатної транспортної установки
ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Підйомно-транспортна техніка, 12-18, 2005
42005
Моделювання роботи канатів підвісних транспортних установок
ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Всеукраїнська наукова конференція" Сучасні проблеми механіки": Тези …, 2004
42004
Рух вантажної каретки у зоні опорного башмака підвісної лісотранспортної установки
МП Мартинців, МГ Адамовський, БВ Лисик, ІМ Рудько, МВ Матіїшин, ...
Науковий вісник, 114-120, 2002
42002
Аналіз роботи канатної лісотранспортної установки як складної системи
МП Мартинців, ЛО Тисовський, ОВ Боратинський, ІМ Рудько
Науковий вісник, 107-111, 2002
32002
Identification of Curvature Radius for Curved Sections on Forest Road in the Process of Utilisation
I Rudko, B Bakay, A Akay, V Baryliak, S Horzov
Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Forestry, Wood Industry …, 2021
22021
Managing a Life Cycle of the Mechanical Engineering Product
B Bakay, Y Tsymbalyuk, I Rudko
2019 IEEE 14th International Conference on Computer Sciences and Information …, 2019
22019
Структурна систематизація критеріїв для класифікації лісових доріг
ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 25 (8), 286-292, 2015
22015
Особливості багатокритеріальної оптимізації основних параметрів підвісних канатних лісотранспортних установок
МП Мартинців, ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 23 (15), 2013
22013
Статичний розрахунок канатів спарених підвісних систем, завантажених власною вагою
ЄМ Лютий, ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 18 (5), 2008
22008
Вплив зміни температури на силові та геометричні характеристики несучого каната підвісної транспортної установки
ІМ Рудько
Вісник Хмельницького національного університету, 48-52, 2006
22006
До оцінки міцності елементів підвісних канатних доріг
ГЙ Боднар, ЛФ Дзюба, ІМ Ольховий, ІМ Рудько
Пожежна безпека, 98-102, 2006
22006
Про особливості роботи несучих канатів багатопрольотних канатних лісотранспортних установок в зоні опорного башмака
МП Мартинців, ІМ Рудько, МВ Матіїшин
Науковий вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць.–Сер.: Сучасні теоретичні …, 2002
22002
Design of compensating device for the cable logging system
I Rudko, S Horzov, B Bakay, V Gobela
Scientific Collection “InterConf”: with the Proceedings of the 1st …, 2022
12022
Rational use of bulldozers for road earthworks in a forestry enterprise
I Rudko, I Karatnyk, V Baryliak
Прикладні науково-технічні дослідження, 322-325, 2021
12021
Development of a Green-Based Quantitative Assay Using Time Series to Detect Risks
B Bakay, I Rudko, S Horzov, I Brohovska
2020 IEEE 15th International Conference on Advanced Trends in …, 2020
12020
Розроблення методу розрахунку геометричних та силових параметрів несучих канатів підвісних установок
ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Восьмий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: тези …, 2007
12007
Порівняння результатів експериментальних і теоретичних досліджень характеристик несного каната підвісної системи, завантаженого власною вагою
ЛО Тисовський, ІМ Рудько
Науковий вісник НЛТУ України 16 (2), 2006
12006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20