Підписатись
Шаблиста Любов Миколаївна
Шаблиста Любов Миколаївна
доктор економічних наук, професор НАН України
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінансова стійкість підприємства: сутність і методи оцінки
ЛМ Шаблиста
Економіка і прогнозування 2, 46-57, 2006
1062006
Податки як засіб структурної перебудови економіки
ЛМ Шаблиста
К.: Інститут економіки НАН України, 2000
1012000
Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення: монографія
ШЛ М., ОМ Алимов, АІ Даниленко, ВМ Трегобчук
Інститут економіки НАН України (Київ), 2005
71*2005
Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т.
ШЛ М., МЯ Азаров, ФО Ярошенко, ТІ Єфименко, ЄВ Бавін, ...
К.: НДФІ 3, 2004
50*2004
Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій: монографія
ШЛ М., ЮВ Кіндзерський, ММ Якубовський, ІО Галиця
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2007
41*2007
Механізми подолання збитковості підприємств і забезпечення їх фінансової стійкості
Л Шаблиста
Економіка України, 53-64, 2009
392009
Податкова політика у трансформаційний період
ЛМ Шаблиста
Актуальні проблеми економіки, 26-33, 2001
262001
Державне регулювання структурних зрушень в економіці України
ЛМ Шаблиста
К.: Ін-т економічного прогнозування, 2003
222003
Ризики та перспективи розвитку України у період посткризового відновлення : монографія
БОС А.І. Даниленко, В.В. Зимовець, В.І. Сіденко Шаблиста Л.М., Богдан Т.П.
ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України", 2012
18*2012
Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період
МІ Карлін
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
152010
Тенденції збитковості промислових підприємств та чинники, що її зумовлюють
Л Шаблиста
Економіка України, 38-53, 2006
122006
Ефективне управління рухом грошових потоків та його роль у забезпеченні фінансової стійкості промислового підприємства
О Золотарьова, А Місюра, І Копія
Економічний аналіз, 240-245, 2012
112012
Нові акценти в державній політиці фінансової підтримки промислових підприємств у посткризовий період
Л Шаблиста
Економіка України, 46-56, 2011
92011
Фінанси підприємств: витоки кризових явищ та роль держави в їх подоланні
ЛМ Шаблиста
Економіка іпрогнозування, 53-67, 2009
82009
Капітал підприємств: природа, структура, тенденції формування і відтворення
ЛМ Шаблиста
Економіка і прогнозування, 36-45, 2012
62012
АДАПТАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ
ЛМ Шаблиста
Актуальні аспекти механізму модернізації економіки України: Збірник наукових …, 2003
52003
Податки як засiб структурної перебудови економiки: монографiя
ЛМ Шаблиста
52000
Формування програми стратегії управління економічним розвитком регіону
ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк
Сталий розвиток економіки, 98-106, 2018
42018
Вартісний підхід в управлінні фінансами підприємств./АІ Даниленко, МД Білик, ОМ Кошик, ОО Терещенко, ЛМ Шаблиста та ін
О Терещенко
Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: Монографія, 2008
4*2008
Досвід становлення і функціонування податкових систем у зарубіжних країнах
ЛМ Шаблиста
Проблеми використання світового досвіду державного регулювання економіки.–К …, 1997
41997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20