Николай Величенко
Николай Величенко
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особенности физической и технической подготовки студентов в спортивных играх
НА Величенко, ВГ Еременко, ВВ Коротя
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысяче, 191, 2013
22013
Фитнес-культура студентов в системе высшего профессионального образования
ЮА Усачев, НА Величенко, СП Пунда
Редакционная коллегия, 239, 2015
12015
Зміст супроводжувальних оздоровчих технологій фізичного виховання студентів.
МА Величенко
Київ.Гнозис, 2014, 2014
12014
Фізична підготовка майбутніх пілотів цивільної авіації
НА Орленко, МА Величенко, ЛО Шип
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Исследование технико-тактической подготовки юных футболистов на базовом этапе
ІВ Дейнеко, ВВ Коротя, МА Величенко
ФГАОУ ВО Рос. гос. проф.–пед. ун-т, 2019
2019
Problem of Pedagogical Technologies of technological going near educating
ІВ Дейнеко, СП Гейченко, ІВ Скидан, МА Величенко
Національний авіаційний університет, 2018
2018
Структура скоростно-силовой подготовки студентов футболистов.
ЛО Шип, МА Величенко, ВВ Коротя
ФГАОУ ВО Рос. гос. проф.–пед. ун-т., 2018
2018
Розвиток рухової якості" сила" у віковому контексті.
МА Величенко
Національний авіаційний університете, 2017, 2017
2017
Специфіка та проблеми системних досліджень адаптаційних можливостей та діяльності людини
НА Орленко, ВВ Коротя, АМ Веліченко
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии, 427-432, 2017
2017
Організаційно-методичні особливості побудови навчального процесу з фізичної підготовки студентів військового факультету.
НА Орленко, ВВ Коротя, МА Величенко, КВ Старостіна
Національний авіаційний університет, 2017, 2017
2017
Фізичне виховання в контексті сучасної освіти (ХІ)
ВВ Білецька, МА Величенко, ЮО Усачов, СВ Оргєєва, ГІ Вржеснєвська, ...
Національний авіаційний університет, 2016, 2016
2016
Фитнес-культура студентов–актуальность, реалии, перспективы
ЮА Усачев, НА Величенко, ВВ Коротя
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП…, 2016
2016
Методичний підхід до розрахунку вартості комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом
ОМ Семененко, ОА Пєснін, МА Величенко
Військова Академія (м. Одеса), 2016
2016
Методичний підхід до розрахунку вартості заходів комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями за контрактом
ОМ Семененко, ОА Пєснін, МА Величенко, НО Коркіна
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки, 108-117, 2016
2016
Основы тезауруса фитнес-культуры студентов
ЮА Усачев, НА Величенко, СП Пунда, ИВ Переверзева
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 313-320, 2015
2015
Инновационные фитнес-технологии
НА Величенко, ЮВ Данильченко, ВП Семененко
Физкультурно-оздоровительные технологии формирования фитнес-культуры студентов, 2015
2015
Фітнес-технології силової спрямованості у фізичному вихованні студентів
МА Величенко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні…, 2015
2015
Влияние оздоровительного плавания на организм студенческой молодежи
НА Орленко, МА Величенко, ВВ Коротя
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии: междунар…, 2014
2014
Структура модели интегративной физической подготовки будущих пилотов в высших учебных заведениях авиационного профилю.
НА Орленко, МА Величенко, НБ Канішевська
Физическая культура, спорт и здоровье: проблемы и пути их развития: междунар…, 2014
2014
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ХОДЬБОЙ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
ЮА Усачев, НА Величенко, ВВ Коротя
Редакционная коллегия, 326, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20