ZA Burova, ЗА Бурова, Зінаїда Андріївна Бурова
ZA Burova, ЗА Бурова, Зінаїда Андріївна Бурова
НУБиП Украины, ИТТФ НАН Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене nubip.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Установка для вимірювання коефіцієнта теплопровідності будівельних матеріалів ИТ-7С
З Бурова, Л Воробйов, Л Декуша, О Декуша
Метрологія та прилади: Науково-виробничий журнал.–Харків, 9-15, 2009
112009
Теплометрия: теория, метрология, практика
ТГ Грищенко, ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев, ЗА Бурова, ОЛ Декуша, ...
Книга 1, 2017
82017
Квазідиференційний калориметр теплового потоку для визначення теплоти згоряння
ЛВ Декуша, ЛЙ Воробйов, ТГ Грищенко, ЗА Бурова, ОО Назаренко, ...
82012
Исследование материалов для эффективной тепло-и хладоизоляции холодильных и морозильных камер
ЗА Бурова, ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев
Научные труды SWORLD 10 (3), 88-92, 2015
62015
Kvazidyferentsiinyi kalorymetr teplovoho potoku dlia vyznachennia teploty zghoriannia [Quasidifferential calorimeter for the heat flow to determine the heat of combustion]
L Dekusha, L Vorobiov, T Hryshchenko, Z Burova, O Nazarenko, ...
Metrolohiia ta prylady 5, 27-31, 2011
52011
Моделювання теплових процесів у квазідиференціальному калориметрі
ЛЙ Воробйов, РВ Сергієнко, ЗА Бурова, ОО Назаренко
Промышленная теплотехника, 81-87, 2017
42017
Калориметричні методи та прилад комплексного аналізу характеристик біологічних речовин
ЗА Бурова, СО Іванов
Научный взгляд в будущее 2 (1), 479-483, 2016
42016
Исследование теплофизических свойств тонких энергоэффективных покрытий теплометрическими методами
АГ Maзуренко, ЗА Бурова, ЛИ Воробьев, ЛВ Декуша
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 174-185, 2014
42014
Патент України на винахід № 101716
ТГ Грищенко, ЛВ Декуша, ЗА Бурова, ОО Назаренко, ЛЙ Воробйов
Калориметр теплового потоку/заявник і власник патенту ІТТФ НАНУ, 0
4
ТЕПЛОМЕТРИЯ: теория, метрология, практика. КНИГА 1. Методы и средства измерения теплового потока
ТГ Грищенко, ЛВ Декуша, ЛИ Воробьев, ЗА Бурова, СИ Ковтун, ...
Институт технической теплофизики НАН Украины, 2017
32017
Combustion heat fuel measurements accuracy increasing
ZA Burova, LI Vorobyov, OO Nazarenko
SWorldjournal 1110, 190-193, 2016
32016
Апаратно-програмне забезпечення моніторингу об’єктів генерування, транспортування та споживання теплової енергії
ВП Бабак, ВС Берегун, ЗА Бурова, ЛЙ Воробйов, ЛВ Декуша, ...
Артур Запорожец, 2016
32016
Калориметричний аналіз твердого та рідкого біопалива
ЗА Бурова, ЛЙ Воробйов
Научный взгляд в будущее 2 (1), 475-479, 2016
32016
Calorimetric methods for monitoring the thermal characteristics of energy-efficient coatings. Bulgarian Society for NDT: International Journal “NDT Days”, V. 1, Is. 2, 2018
V Babak, L Vorobiov, L Dekusha, V Volkov, Z Burova, O Dekusha, ...
C, 2018
22018
Methods and Devices for Insulation Materials Heat-Conducting Determination
ZA Burova
Editorial board, 26, 2016
22016
Biofuels: the combustion heat analysis
ZA Burova, LI Vorobyov, OO Nazarenko
SWorldJournal 1110, 152-156, 2016
22016
A Calorimetriс analysis hard and liquid biofuels
ZA Burova, LI Vorobyov
Scientific papers Sword 2, 38, 2016
22016
Підвищення точності вимірювань теплоти згоряння палива
ЗА Бурова, ЛЙ Воробйов, ОО Назаренко
Научные труды SWorld 1, 83-86, 2016
22016
Research of materials for effective heat and cold insulation refrigerators and freezers
ZA Burova, LV Dekusha, LI Vorobyov
SWorld Scientific works.-Issue 3 (40). Vol. 10, 88, 2015
22015
Визначення теплового опору нових композиційних текстильних матеріалів з використанням установки ИТ-7С
ВМ Василенко, НП Супрун, ЛЙ Воробйов, ЗА Бурова
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20