Yaroslava Samchynska
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
442010
Кудас НА Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв, ЯБ Федорова, НМ Чаловська, ...
Херсон: Айлант, 2006
112006
Decision Making in Information Technologies Governance of Companies
Y Samchynska, M Vinnyk
92017
Specific features of educational software promotion at Ukrainian market
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 534-540, 2014
82014
Управління інформаційними технологіями–критичний бізнес-процес компаній
ЯБ Самчинська
Актуальні проблеми економіки, 296-300, 2012
7*2012
Організація та методика аудиту страхових компаній
ЯБ Федорова
Одеський державний економічний університет.-Одеса, 2009.-23 с, 2009
52009
Information technologies management in universities: Teaching aid. supplemented
FYB Spivakovsky ОV, KNА Glushchenko ОО
Kherson: Ailant, 2010
42010
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”
ЯБ Федорова
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного …, 2008
42008
Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній
ЯБ Самчинська, ТА Калінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 153-159, 2014
32014
METHODS FOR EVALUATION OF COMPANIES’INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES EFFICIENCY AND CONTROL IN TEACHING COURSE" INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
Y Samchynska
Інформаційні технології в освіті, 2014
3*2014
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»
ОВ Співаковський, КΓM Львов MС, ЯБ Федорова, КHО Осипова HB
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
32009
Інформаційні технології: практичний курс. Навчальний посібник
ЯБ Самчинська, МІ Шерман
22018
AUDITING SERVICES IN EVALUATION OF COMPANIES’INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES EFFICIENCY
YВ Samchynska, MО Vinnyk
22015
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України
ЯБ Самчинська, МО Вінник
Інформаційні технології в освіті, 210-220, 2013
2*2013
Практичний курс інформатики для студентів економіко-юридичних спеціальностей: навчально-методичний посібник
ЯБ Самчинська
Херсон: ХДУ, 2012
22012
Особливості планування аудиту та оцінка системи внутрішнього контролю суб’єктів страхового бізнесу
ЯБ Федорова
Видавництво СумДУ, 2007
22007
Web resource for studying the arduino platform for software engineers in higher education of Ukraine
M Sherman, Y Samchynska, N Kuzhelyuk
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 69-77, 2019
12019
Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів
МІ Шерман, ЯБ Самчинська
Інформаційні технології і засоби навчання, 121-135, 2019
12019
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, АЛ Миколаївна
Херсон: Айлант, 2014
12014
Об’єкти аудиту діяльності страхових компаній
ТА Калінська, ЯБ Самчинська
Бізнес-навігатор, 160-165, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20