Follow
Yaroslava Samchynska Ярослава Самчинская
Yaroslava Samchynska Ярослава Самчинская
Херсонский государственный университет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
592010
Decision Making in Information Technologies Governance of Companies
Y Samchynska, M Vinnyk
182017
Specific features of educational software promotion at Ukrainian market
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 534-540, 2014
152014
Кудас НА Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв, ЯБ Федорова, НМ Чаловська, ...
Херсон: Айлант, 2006
142006
Development of an electronic system for remote assessment of students' knowledge in cloud-based learning environment
MI Sherman, YB Samchynska, VM Kobets
CTE Workshop Proceedings 9, 290-305, 2022
92022
Web resource for studying the ARDUINO platform for software engineers in higher education of Ukraine
M Sherman, Y Samchynska, N Kuzhelyuk
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 69-77, 2019
72019
Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів
МІ Шерман, ЯБ Самчинська
Інформаційні технології і засоби навчання, 121-135, 2019
72019
The information and reference system on rare and endangered species of animals as a computer tool for the formation of future ecologists digital competency
M Sherman, Y Samchynska
Information technologies and learning tools 72 (4), 121-135, 2019
62019
Управління інформаційними технологіями–критичний бізнес-процес компаній
ЯБ Самчинська
Актуальні проблеми економіки, 296-300, 2012
6*2012
Цілі та задачі проекту Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти
ОВ Співаковський, КΓM Львов MС, ЯБ Федорова, КHО Осипова HB
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
62009
Computer means to form professional competence of future ecologists and biologists in Ukraine
M Sherman, Y Samchynska
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
52020
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, АЛ Миколаївна
Херсон: Айлант, 2014
42014
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України
YB Samchinska, МО Vinnyk
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 210-220, 2013
4*2013
Організація та методика аудиту страхових компаній
ЯБ Федорова
Одеський державний економічний університет.-Одеса, 2009.-23 с, 2009
42009
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах
ЯБ Федорова
Information Technologies in Education [електронний ресурс]/Спосіб доступу…, 2008
42008
Formation of digital and research competences in the training of it professionals in a modern university
M Sherman, Y Samchynska, M Sikelinda, A Yurzhenko
Journal of Information Technologies in Education (ITE), 18-30, 2020
32020
Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect
N Ababilova, O Bigych, R Diana, Y Volynets, N Stadnik, E Volynets, ...
32020
Інформаційні технології: практичний курс. Навчальний посібник
ЯБ Самчинська, МІ Шерман
Херсон, 2018
32018
Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 380-388, 2015
32015
Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній
ЯБ Самчинська, ТА Калінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 153-159, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20