Yaroslava Samchynska
TitleCited byYear
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
412010
Кудас НА Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв, ЯБ Федорова, НМ Чаловська, ...
Херсон: Айлант, 2006
112006
Управління інформаційними технологіями–критичний бізнес-процес компаній
ЯБ Самчинська
Актуальні проблеми економіки, 296-300, 2012
7*2012
Організація та методика аудиту страхових компаній
ЯБ Федорова
Одеський державний економічний університет.-Одеса, 2009.-23 с, 2009
52009
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”
ЯБ Федорова
Information Technologies in Education [електронний ресурс]/Спосіб доступу …, 2008
42008
Information technologies management in universities: Teaching aid. supplemented
FYB Spivakovsky ОV, KNА Glushchenko ОО
Kherson: Ailant, 2010
32010
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ЯБ Федорова, НВ Осипова, ...
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
32009
Decision Making in Information Technologies Governance of Companies
Y Samchynska, M Vinnyk
22017
Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній
ЯБ Самчинська, ТА Калінська
22014
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України
ЯБ Самчинська, МО Вінник
Інформаційні технології в освіті, 210-220, 2013
2*2013
Практичний курс інформатики для студентів економіко-юридичних спеціальностей: навчально-методичний посібник
ЯБ Самчинська
Херсон: ХДУ, 2012
22012
Особливості планування аудиту та оцінка системи внутрішнього контролю суб’єктів страхового бізнесу
ЯБ Федорова
Видавництво СумДУ, 2007
22007
Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 380-388, 2015
12015
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, АЛ Миколаївна
Херсон: Айлант, 2014
12014
Specific features of educational software promotion at Ukrainian market
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 534-540, 2014
12014
ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПУТНІХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР
ЯБ САМЧИНСЬКА
12012
Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти
ЯБ Федорова, НВ Осипова, АО Сєдов
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 5, 65-71, 2010
12010
Інформаційна функція аудиту діяльності суб’єктів страхового бізнесу/ТА Калінська, ЯБ Федорова
ЯБ Федорова
Вісник Хмельницького національного університету 1 (6), 134-137, 2006
12006
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС. Навчальний посібник
ЯБ Самчинська, МІ Шерман
2018
Компонентний аналіз організаційної складової розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області
ЄМ Шерман, МІ Шерман, ЯБ Самчинська
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20