Yaroslava Samchynska
Title
Cited by
Cited by
Year
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
442010
Кудас НА Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв, ЯБ Федорова, НМ Чаловська, ...
Херсон: Айлант, 2006
112006
Decision Making in Information Technologies Governance of Companies
Y Samchynska, M Vinnyk
102017
Specific features of educational software promotion at Ukrainian market
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 534-540, 2014
92014
Управління інформаційними технологіями–критичний бізнес-процес компаній
ЯБ Самчинська
Актуальні проблеми економіки, 296-300, 2012
7*2012
Організація та методика аудиту страхових компаній
ЯБ Федорова
Одеський державний економічний університет.-Одеса, 2009.-23 с, 2009
52009
Information technologies management in universities: Teaching aid. supplemented
FYB Spivakovsky ОV, KNА Glushchenko ОО
Kherson: Ailant, 2010
42010
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”
ЯБ Федорова
Information Technologies in Education [електронний ресурс]/Спосіб доступу …, 2008
42008
Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній
ЯБ Самчинська, ТА Калінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 153-159, 2014
32014
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ЯБ Федорова, НВ Осипова, ...
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
32009
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ПРАКТИЧНИЙ КУРС. Навчальний посібник
ЯБ Самчинська, МІ Шерман
22018
Auditing services in evaluation of companies’ information systems and technologies efficiency
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 380-388, 2015
22015
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України
ЯБ Самчинська, МО Вінник
Інформаційні технології в освіті, 210-220, 2013
2*2013
Практичний курс інформатики для студентів економіко-юридичних спеціальностей: навчально-методичний посібник
ЯБ Самчинська
Херсон: ХДУ, 2012
22012
Особливості планування аудиту та оцінка системи внутрішнього контролю суб’єктів страхового бізнесу
ЯБ Федорова
Видавництво СумДУ, 2007
22007
Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів
МІ Шерман, ЯБ Самчинська
Інформаційні технології і засоби навчання, 121-135, 2019
12019
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, АЛ Миколаївна
Херсон: Айлант, 2014
12014
Об’єкти аудиту діяльності страхових компаній
ТА Калінська, ЯБ Самчинська
Бізнес-навігатор, 160-165, 2012
12012
ІНФОРМАЦІЙНО-НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУПУТНІХ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ З ВИКОНАННЯ ПОГОДЖЕНИХ ПРОЦЕДУР
ЯБ САМЧИНСЬКА
12012
Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти
ЯБ Федорова, НВ Осипова, АО Сєдов
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 5, 65-71, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20