Yaroslava Samchynska
Yaroslava Samchynska
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
452010
Кудас НА Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: Методичний посібник
ОВ Співаковський, ДЄ Щедролосьєв, ЯБ Федорова, НМ Чаловська, ...
Херсон: Айлант, 2006
112006
Decision Making in Information Technologies Governance of Companies
Y Samchynska, M Vinnyk
102017
Specific features of educational software promotion at Ukrainian market
YB Samchynska, MO Vinnyk
Актуальні проблеми економіки, 534-540, 2014
82014
Управління інформаційними технологіями–критичний бізнес-процес компаній
ЯБ Самчинська
Актуальні проблеми економіки, 296-300, 2012
7*2012
Організація та методика аудиту страхових компаній
ЯБ Федорова
Одеський державний економічний університет.-Одеса, 2009.-23 с, 2009
52009
Information technologies management in universities: Teaching aid. supplemented
FYB Spivakovsky ОV, KNА Glushchenko ОО
Kherson: Ailant, 2010
42010
Цілі та задачі проекту «Створення банку електронних документів з дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти»
ОВ Співаковський, КΓM Львов MС, ЯБ Федорова, КHО Осипова HB
Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 4, 96-111, 2009
42009
Використання сучасних інформаційних технологій та командної роботи студентів у викладанні навчального курсу “Управління інформаційними технологіями у вищих навчальних закладах”
ЯБ Федорова
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного …, 2008
42008
Інформаційні технології: практичний курс. Навчальний посібник
ЯБ Самчинська, МІ Шерман
32018
Методичні аспекти аудиту діяльності страхових компаній
ЯБ Самчинська, ТА Калінська
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 153-159, 2014
32014
METHODS FOR EVALUATION OF COMPANIES’INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES EFFICIENCY AND CONTROL IN TEACHING COURSE" INFORMATION TECHNOLOGY GOVERNANCE
Y Samchynska
Інформаційні технології в освіті, 2014
3*2014
Web resource for studying the arduino platform for software engineers in higher education of Ukraine
M Sherman, Y Samchynska, N Kuzhelyuk
Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, 69-77, 2019
22019
Інформаційно-довідкова система рідкісних та зникаючих видів тварин як засіб формування цифрової компетентності майбутніх екологів
МІ Шерман, ЯБ Самчинська
Інформаційні технології і засоби навчання, 121-135, 2019
22019
AUDITING SERVICES IN EVALUATION OF COMPANIES’INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES EFFICIENCY
YВ Samchynska, MО Vinnyk
22015
Управління інформаційними технологіями як стратегічним активом: навч.-метод. посібник
ОВ Співаковський, ЯБ Самчинська, ЄА Алфьоров, АЛ Миколаївна
Херсон: Айлант, 2014
22014
Просування й розповсюдження педагогічного програмного забезпечення на ринку України
ЯБ Самчинська, МО Вінник
Інформаційні технології в освіті, 210-220, 2013
2*2013
Практичний курс інформатики для студентів економіко-юридичних спеціальностей: навчально-методичний посібник
ЯБ Самчинська
Херсон: ХДУ, 2012
22012
Особливості планування аудиту та оцінка системи внутрішнього контролю суб’єктів страхового бізнесу
ЯБ Федорова
Видавництво СумДУ, 2007
22007
Об’єкти аудиту діяльності страхових компаній
ТА Калінська, ЯБ Самчинська
Бізнес-навігатор, 160-165, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20