Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
1922001
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
1922001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
482016
Філософія освіти
ВП Андрущенко, І Передборська
Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України, 960-962, 2009
402009
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
302007
Феномен тілесності: дис.… докт. філософ. наук: спец. 09.00. 04 Філософська антропологія, філософія культури
О Гомілко
О. Гомілко, 2007
232007
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти: круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, I Предборська
Філософія освіти: наук. часопис, 8, 2009
152009
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 2015
92015
Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси [Електронний ресурс]
О Гомілко
К.: Наукова думка 338 (2), 2001
82001
Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?
О Гомілко
Докса.–2010.–Вип 15, 276-285, 2010
72010
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD Людська істота: її природа та функції, 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 2014
62014
та ін.Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретації в українському контексті. Методологічний семінар
Л Горбунова, Т Гриценко, Д Шевчук, І Предборська, С Пролеєв, ...
Філософія освіти, 13, 2013
62013
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К…, 2003
62003
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 2012
52012
Ідея Університету під питанням фулбрайтівців
О Гомілко
Покликання університету: зб. наук. праць/відп. ред. Ольга Гомілко.–К.: Янко…, 2005
52005
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.–К.: Тандем, 81-88, 2001
52001
Відмова від тіла: метафізична помилка сучасного фемінізму
ОЄ Гомілко
Філософська думка, 91-100, 2001
52001
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод. Щорічник, 50-58, 1999
51999
Болонська реформа: сучасні виклики університету
О Гомілко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті…, 2011
42011
XXIII Світовий філософський конгрес
О Гомілко
Філософська думка, 98-106, 2013
32013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20