Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
О Гомілко
К.: Наукова думка 340, 7, 2001
1702001
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
О Гомілко
К.: Наукова думка 340, 7, 2001
1702001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
402016
Філософія освіти
Т Андрущенко, В Бех, Ю Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
362009
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
242007
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу Філософія освіти
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси [Електронний ресурс]
О Гомілко
Режим доступу: http://www. philosophy. ua/ua/lib/books/research, 2001
112001
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 2015
82015
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD Людська істота: її природа та функції, 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 2014
62014
та ін. Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретація в українському контексті (10 жовтня 2013 р.)
Л Горбунова, Т Гриценко, О Гомілко
Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал, 13, 2013
62013
Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?
О Гомілко
Докса.–2010.–Вип 15, 276-285, 2010
62010
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.–К.: Тандем, 81-88, 2001
62001
Феномен тілесності: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філос. наук: 09.00. 04/Гомілко Ольга Євгенівна
ОЄ Гомілко
К, 2007
52007
Ідея Університету під питанням фулбрайтівців
О Гомілко
Покликання університету: зб. наук. праць/відп. ред. Ольга Гомілко.–К.: Янко…, 2005
52005
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод. Щорічник, 50-58, 1999
51999
Болонська реформа: сучасні виклики університету
О Гомілко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті…, 2011
42011
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К…, 2003
42003
XXIII Світовий філософський конгрес
О Гомілко
Філософська думка, 98-106, 2013
32013
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 2012
32012
Освіта в Україні: дух та тіло
О Гомілко
Філософія освіти, 2007
32007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20