Підписатись
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
O Homilko
Наукова Думка, 2001
2362001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
612016
‘What do you mean, you are a refugee in your own country?’: Displaced scholars and identities in embattled Ukraine
A Oleksiyenko, S Terepyshchyi, O Gomilko, D Svyrydenko
European Journal of Higher Education 11 (2), 101-118, 2021
432021
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
382021
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
342007
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
292009
Феномен тілесності: дис.… докт. філософ. наук: спец. 09.00. 04 «Філософська антропологія, філософія культури»
О Гомілко
О. Гомілко, 2007
232007
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 26-38, 2015
182015
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
162009
Музика. Гармонія сфер чи інструмент культури?
О Гомілко
Докса.–2010.–Вип 15, 276-285, 2010
102010
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К …, 2003
102003
Knowledge Society as a Challenge to Rationality
O Gomilko
Philosophy of education 1, 26-37, 2015
92015
Метафізика тілесності. Дослідження, розвідки, екскурси [Електронний ресурс]
О Гомілко
К.: Наукова думка 338 (2), 2001
82001
Ідеї тілесності у західній метафізичній традиції
О Гомілко
72003
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD «Людська істота: її природа та функції», 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 25-34, 2014
62014
та ін. Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретація в українському контексті (10 жовтня 2013 р.)
Л Горбунова, Т Гриценко, О Гомілко
Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал, 13, 2013
62013
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.–К.: Тандем, 81-88, 2001
62001
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод. Щорічник, 50-58, 1999
61999
Філософія як пропаганда у цифрових викликах мракобісся
О Гомілко
52021
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 228-237, 2012
52012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20