Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Ольга Гомілко / Olga Gomilko
Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
НазваПосиланняРік
Метафізика тілесності: концепт тіла у філософському дискурсі
О Гомілко
К.: Наукова думка 340, 7, 2001
1382001
Hybridity in the higher education of Ukraine: global logic or local idiosyncrasy?
O Gomilko, D Svyrydenko, S Terepyshchyi
Философия и космология 17, 2016
242016
Феномен тілесності
ОЄ Гомілко
Дис. на здобут.... доктора філос, 04, 2007
202007
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ОМ Бегаль, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2018
132018
Мультикультуралізм як теоретична та практична проблема: орієнтири для освіти. Круглий стіл в редакції журналу «Філософія освіти»
Л Горбунова, І Предборська, К Джилл, М Степко, О Гомілко, ...
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
132009
Метафізика тілесності
О Гомілко
К.: Наукова думка, 5-165, 2001
132001
Суспільство знань як виклик раціональності
О Гомілко
Філософія освіти, 2015
122015
та ін. Мультикультурна освіта: досвід США та його інтерпретація в українському контексті (10 жовтня 2013 р.)
Л Горбунова, Т Гриценко, О Гомілко
Філософія освіти. Philosophy of Education: науковий журнал, 13, 2013
62013
Деоб’єктивація тіла та світу у феноменології М. Мерло-Понті
О Гомілко
Феноменологія: рецепція у Східній Європі.–К.: Тандем, 81-88, 2001
62001
Про універсальний діалог (Десятий світовий конгрес ISUD «Людська істота: її природа та функції», 4-9 липня 2014 року, Крайова, Румунія)
О Гомілко
Філософія освіти, 2014
52014
Ідея університету під питанням фулбрайтерів
О Гомілко
Філософська думка, 137-147, 2006
52006
Апеляція до тілесності в структурі феноменологічного методу/Ольга Гомілко
О Гомілко
Феноменологія і філософський метод. Щорічник, 50-58, 1999
41999
Метафізика тілесності. Дослідження, роздуми, екскурсії/Ольга Гомілко
О Гомілко
К.: Наукова думка.–2001.–142 с, 0
4
Болонська реформа: сучасні виклики університету/Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті євро інтеграційних процесів/[авт. кол.: В. Андрущенко …
ОЄ Гомілко
К.: Педагогічна думка, 210-226, 2011
32011
Болонська реформа: сучасні виклики університету
О Гомілко
Філософія і методологія розвитку вищої освіти України в контексті …, 2011
32011
Глобальні трансформації людської тілесності
ОЄ Гомілко
Людина і культура в умовах глобалізації: Збірник наукових статей.–К …, 2003
32003
Тілесність як поняття західної метафізики [Електронний ресурс]
ОЄ Гомілко, СВ Пролеєв
Режим доступу: http://librar. org. ua/sections_load. php, 0
3
Філософія музики як нова філософська дисципліна: постметафізичні перспективи
О Гомілко
Філософія освіти, 2012
22012
Гумор, музика й ідентичність: інконгруентність і гармонія
О Гомилко
Докса, 40-50, 2011
22011
Трансгуманітарність як чинник розвитку сучасної науки і освіти
Л Горбунова, С Пролеєв, О Гомілко, М Гриценко, С Силкіна, М Бейлін, ...
Філософія освіти, 2011
22011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20