Kaloyan Evgeniev Stoyanov, Калоян Евгениев Стоянов
Kaloyan Evgeniev Stoyanov, Калоян Евгениев Стоянов
Подтвержден адрес электронной почты в домене uni-ruse.bg
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Използване на органични остатъци в земеделието. Университетски издателски център при РУ „Ангел Кънчев”
Х Белоев, П Радулов, А Атанасов, П Димитров, К Стоянов, Т Билева
стр, 2011
72011
Machine Operation Tests on Anti-ErosionMachine–Tractor Agregates for Composting and Vertical Mulching
H Beloev, P Dimitrov, P Kangalov, K Stoyanov, D Ilieva
International scientific conference, 2012
62012
Изследване ефективността на технология за минимална обработка на почвата при отглеждане на царевица за зърно на склонови земи
П Димитров, Х Белоев, К Стоянов, Д Илиева, Г Георгиева
Международна конференция “Oбработка на почвата и екология”-ISTRO, Албена, 49-55, 2009
52009
Improved soil protection technologies for minimum and unconventional soil tillage on inclined terrains
P Dimitrov, H Beloev, T Trifonova, S Russeva, K Stoyanov, D Ilieva, ...
Rousse University Publishing House" A. Kunchev", Rousse, 2016
42016
Technological Schemes for Composting Plant Residue on The Field Using an Universal Machine
H Beloev, P KANGALOV, P Dimitrov, K Stoyanov, D Ilieva
International scientific conference, 2012
42012
Effective aggregating of tractors for transportation
P Dimitrov, D Simenov, K Stoyanov, P Kangalov
Transport Problems 7, 25-28, 2012
32012
Изследване на почвозащитния метод вертикално мулчиране при отглеждане на пшеница на наклонени терени
П Димитров, Х Белоев, Е Цветкова, Д Илиева, К Стоянов, Г Георгиева
Международна конференция “Обработка на почвата и екология”-ISTRO, Албена, 42-48, 2009
32009
Петър Димитров, Христо Белоев, Калоян Стоянов, Относно необходимостта от определяне комплексното влияние на основни нормообразуващи фактори върху технико-експлоатационни …
Д Димов
Сп. ССТехника-бр 6, 2006
32006
Methods of using vegetation and plant residues for protecting the soil from water erosion in Bulgaria
P Dimitrov, K Stoyanov, P Kangalov, H Beloev
Ecologica (Serbia), 2011
22011
A study of the energy-performance indicators of a machine-tractor aggregate for vertical mulching by importing organic matter in the soil
PD Dimitrov, PG Kangalov, HI Beloev, KE Stoyanov, SZ Marinov
2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural …, 2020
2020
Study of the operational efficiency indicators of soil-protecting machine-tractor aggregates used for vertical mulching by importing organic matter in the soil
HI Beloev, KE Stoyanov, PD Dimitrov, V Kravchuk, PG Kangalov, ...
2020 7th International Conference on Energy Efficiency and Agricultural …, 2020
2020
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2017, 65, 1505-1514
I Janoško, T Polonec, P Kuchar, P Máchal, M Zach
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 65, 1505-1514, 2017
2017
Нова машина за внасяне на органично вещество в почвата
КС Христо Белов, Петър Димитров
ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛЮС 1 (ISSN 1310-7992), 22, 2017
2017
APPROACH FOR SOFTWARE DEVELOPMENT FOR GENERATION OF CONTROL PROGRAMS BASED ON IEC 61499 STANDARD
K Stoyanov
Machines. Technologies. Materials. 10 (5), 51-53, 2016
2016
DOMAIN ONTOLOGY OF THE EQUIPMENT IN MANUFACTURING SYSTEMS
K Stoyanov, D Gocheva, I Batchkova, G Popov
Machines. Technologies. Materials. 10 (5), 54-57, 2016
2016
Improvements in a Universal Composting Machine
H Beloev, P Dimitrov, P Kangalov, K Stoyanov, G Popov, D Ilieva, ...
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63, 43, 2015
2015
Machine for Importing Organic Matter in the Soil
P Dimitrov, K Stoyanov, H Beloev, P Kangalov, I Tsonev, P Máchal, ...
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 63 (2 …, 2015
2015
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 101-105
M Nikolov, I Todorov, M Zach, P Máchal, J Mareček
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 63, 101-105, 2015
2015
Machine for Importing Organic Matter in the Soil
MZ Dimitrov P., K. Stoyanov, H. Beloev, P. Kangalov, I. Tsonev, P. Máchal
Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis 1 …, 2015
2015
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 383-386
H Beloev, P Dimitrov, P Kangalov, K Stoyanov, G Popov, D Ilieva, ...
Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun 63, 383-386, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20