Микола Бойко
Микола Бойко
ДВНЗ "Херсонський державний аграрний університет"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksau.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Обґрунтування агротехнічних прийомів вирощування сорго зернового в умовах Півдня України
МО Бойко
Sciences of Europe: Global science center LP, P. 62-65, 2016
72016
The impact of crop density and sowing time on the yield structure of grain sorghum hybrids
MO Boiko
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
62016
Вплив густоти посіву та строків сівби на продуктивність гібридів сорго зернового в умовах Півдня України
МО Бойко
Вісник аграрної науки Причорномор’я, С. 96-104, 2016
52016
Перспективи виробництва сорго зернового на Півдні України
МО Бойко
Modem scientific researches and developments: theoretical value and …, 2016
2*2016
Спосіб підвищення врожайності трав’янистого сорго на насіння в умовах південного Степу України без зрошення.
МО Бойко, ЛО Бойко
US Patent № 113,640, 2017
1*2017
Формування асиміляційного апарату гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти посівів
МО Бойко
Таврійський науковий вісник: Науковий журнал, С. 18-22, 2017
12017
Використання нелінійних нейронних мереж для моделювання урожайності сорго зернового в умовах південного Степу України
МО Бойко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, С …, 2016
12016
Рослинницькі аспекти та агроекологічні засади вирощування сорго зернового на Півдні України
ВВ Базалій, МО Бойко, ВС Алмашова, СО Онищенко
Таврійський науковий вісник, С.3-6, 2015
12015
Ефективність вирощування гібридів сорго зернового в Південному Степу України
МО Бойко, ЛО Бойко
Авторське свідоцтво, літературно-письмовий твір научно-технічного характеру, 2018
2018
Спосіб підвищення врожайності товарного зерна гібридів сорго в зоні Південного степу
МО Бойко, ЛО Бойко
US Patent 127,081, 2018
2018
Агробіологічне обгрунтування вирощування зкрнових культур в зоні Степу за умов кліматичних змін: Монографія
ЄО Домарацький, ВВ Базалій, МО Бойко, ВІ Пічура
Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018
2018
Ріст та розвиток вегетативних органів гібридів сорго зернового в залежності від строків сівби та густоти посівів в умовах Півдня України
ВВ Базалій, МО Бойко, ВС Алмашова, СО Онищенко
Тарійський науковий вісник 99, 11-18, 2018
2018
Спосіб підвищення врожайності сорго зернового в умовах південного Степу України.
МО Бойко
US Patent № 116,997, 2016
2016
Сучасні аспекти технології вирощування сорго зернового на Півдні України
МО Бойко
Авторське свідоцтво, 2016
2016
Substantiation of agrotechnical methods of growing grain sorghun under conditions of the South of Ukraine
MO Boiko
Sciences of Europe, 2016
2016
Економічна ефективність виробництва сорго зернового в умовах Півдня України
МО Бойко
Всеукраїнська науково-практична конференція. «Теорія та практика …, 2016
2016
Сорго зернове – гарант стабілізації зерновиробництва
МО Бойко
IV міжнародна науково-практичнаконференція , «Актуальні питання сучасної …, 2016
2016
Аналіз структури врожаю гібридів сорго зернового при різних густотах посівів за двох строків сівби
МО Бойко
Міжнародна конференція, «Онтогенез – стан проблеми та перспективи вивчення …, 2016
2016
Вплив густоти посівів та строків сівби на структуру врожаю гібридів сорго зернового
МО БОЙКО
Науковий журнал «Рослинництво та ґрунтознавство», 33-39, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19