Вікторія Андріяш / Viktoria Andriyash
Вікторія Андріяш / Viktoria Andriyash
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державна політика: концептуальні аспекти визначення
ВІ Андріяш
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
342013
Институционализация: понятие и содержание
ВИ Андрияш
Современные научные исследования и инновации, 185-190, 2014
122014
Державна етнополітика України в умовах глобалізації
ВІ Андріяш
ЧДУ ім. Петра Могили, 2013
112013
Місцеве самоврядування в політичній системі суспільства
ВІ Андріяш, ОН Євтушенко
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї.–Київ, 148-157, 0
11
Державне управління (Основи теорії державного управління) : [навчальний посібник]
ОН Євтушенко, ВІ Андріяш
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013
72013
Адміністративний ресурс під час виборчої кампанії: сутність, механізми, індикатори застосування
ВІ Плохих, АМ Гриськова
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2008
7*2008
Соціально-комунікативна проблематика у дослідженнях державно-управлінських відносин
ВІ Плохих, КО Тригуб
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2010
62010
Соціальна стратифікація сучасного суспільства: етнічний аспект
ВІ Андріяш, НА Громадська
Наукові праці. Державне управління 202 (190), 2012
42012
Етнічна глобалізація: поняття та зміст
ВІ Плохих
Стратегічні пріоритети:[наук.-аналіт. зб. Нац. ін-ту стратегічних досліджень …, 2010
42010
Техніки е-участі громадськості
ВІ Андріяш
Наукові праці: науково-методичний журнал.–Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили …, 2006
42006
Поняття і співвідношення централізації та децентралізації.
ОН Євтушенко, ВІ Андріяш, КО Паровай
Наукові праці: Науково-методичний журнал.–Вип 255, 54-59, 2016
32016
Державне управління
ОН Євтушенко, ВІ Андріяш
ЧДУ ім. Петра Могили, 2014
32014
Регіоналізація та глобалізація в процесі формування геополітичного і геоекономічного простору
ОН Євтушенко, ВІ Андріяш
Інвестиції: практика та досвід, 109-112, 2013
32013
Сецесія в сучасному світі: ризики і загрози для України
ВІ Андріяш
Демократичне врядування, 2013
32013
Етнополітичні процеси: аналіз наукової дефініції
ВІ Андріяш
Наукові праці. Державне управління 176 (164), 2011
32011
Проблеми українського державотворення в епістолярній спадщині М.М. Аркаса
ВІ Андріяш
Наукові праці 12, 40-42, 2001
3*2001
Концепт децентрализации в категориальном аппарате политической науки
ВИ Андрияш
Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE. RU», 270, 2017
22017
Централизация и децентрализация в структурной организации государственного управления Украины
ВИ Андрияш, АН Евтушенко
Современные научные исследования и инновации, 208-215, 2014
22014
Особливості застосування принципу субсидіарності в етнополітиці України
ВІ Андріяш
Економіка та держава, 119-121, 2013
22013
Сучасні національні держави в умовах глобалізаційних процесів
ВІ Андріяш
Інвестиції: практика та досвід, 91-93, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20