Михайло Шевченко
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України
МВ Зубець, ЮФ Мельник, ВП Ситник, ЮЯ Лузан, МС Шевченко, ...
88*2010
Бур’яни та гербіциди в сучасному землеробстві степової зони
МС Шевченко
МС Шевченко, 20-23, 2005
362005
Мінімалізація обробітку ґрунту при вирощуванні сільськогосподарських культур
ІА Пабат, МС Шевченко, АІ Горбатенко, АГ Горобець
Вісник аграрної науки, 11-14, 2004
182004
Наукові основи підвищення ефективності виробництва зерна в Україні
ЄМ Лебідь, МС Шевченко
Бюлетень інституту зернового господарства, 3-7, 2008
162008
Якого обробітку вимагає чорнозем
МС Шевченко, СМ Шевченко
152005
Індустріальні технології вирощування соняшнику
ІА Пабат, МС Шевченко
ИА Пабат, МС Шевченко, 10-13, 2004
142004
Забур’яненість та вологозабезпеченість посівів просапних культур
МС Шевченко, ВО Жарій
142001
Биологическая конкуренция кукурузы с сорняками
ВФ Ладонин, МС Шевченко, ЮМ Пащенко, ВВ Хмара, ЮВ Литвиненко, ...
Земледелие, 27, 1999
141999
Проблемы эффективной борьбы с сорняками в природоохранных технологиях
ВС Циков, ЛА Матюха, МС Шевченко
Земледелие, 27, 1990
131990
Наукове обґрунтування способів регулювання шкодочинності бур’янів в агроценозах зернових і олійних культур степової зони України
МС Шевченко
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2007
122007
Засміченість посівів соняшнику
МС Шевченко, ВО Жарій
Захист соняшнику, 15-17, 2001
102001
Бур’яни в посівах кукурудзи
МС Шевченко
Захист рослин, 7-9, 2000
102000
Продуктивність науково-обгрунтованих сівозмін у зоні Степу
МС Шевченко, ЄМ Лебідь, ЛМ Десятник
Землеробство, 7-12, 2014
92014
Технологічні засоби підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на основі регулювання забур’яненості
МС Шевченко, ОМ Шевченко
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва, 63-69, 2008
92008
Резерви економії паливно-мастильних і других матеріальногрошових ресурсів при вирощуванні кукурудзи
ВС Рибка, ТВ Ільченко, ЮМ Пащенко, МС Шевченко, ВП Бондарь
Бюлетень Інституту зернового господарства, 28-31, 1999
91999
Борьба с сорняками при почвозащитных технологиях
ВС Циков, ЛА Матюха, МС Шевченко
Земледелие, 54-56, 1988
81988
Основні фактори стабілізації родючості ґрунтів в адаптивних системах землеробства Степу
АВ Черенков, МС Шевченко, ЄМ Лебідь
Адаптивні системи землеробства і сучасні агротехнології, 68-84, 2013
72013
та iн. Сорговi культури: технологiя, використання, гiбриди та сорти (Рекомендацiї)/За ред. ЛО Клименка
АВ Черенков, МС Шевченко, БВ Дзюбецький
72011
та ін. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти (Рекомендації)/За ред. ЛО Клименка
АВ Черенков, МС Шевченко, БВ Дзюбецький
Дніпропетровськ: ТОВ „Роял Принт”.–2011.–63 с, 2011
72011
Ступінь забур’яненості та вологозабезпеченість посівів просапних культур
МС Шевченко, ВО Жарій
Бюл. Ін-ту зерн. госп-ва УААН. Дніпропетровськ, 24-29, 2001
72001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20