Бортний Микола Олександрович, Бортный Н.А., Bortnyi M.O., Bortnuy N.
Бортний Микола Олександрович, Бортный Н.А., Bortnyi M.O., Bortnuy N.
доцент кафедри променевої діагностики, Харківська медична академія післядипломної освіти
Підтверджена електронна адреса в med.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Нормальная физиология
НА Бортный, ТН Бортная
ISBN 978-5-699-33145-1, 2009
82009
Лучевая диагностика сердечной недостаточности у больных инфарктом миокарда в разные стадии ремоделирования левого желудочка
НА Бортный, ИЕ Крамной, ТН Бортная, ЕЛ Сиротников, ...
Международный медицинский журнал, 2005
72005
Інноваційні освітні технології в реалізації програм безперервного професійного розвитку лікарів
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, ІА Жадан, ІА Соболєва, ...
Медична освіта, 124-127, 2014
62014
Невідкладна рентгенодіагностика пошкоджень та гострих захворювань грудної клітки (навчальний посібник для самостійної роботи лікарів слухачів рентгенологів, інтернів, пульмоно …
ІО Крамний, РЮ Чурилін, МО Бортний
Навчальний посібник для самостійної роботи лікаріврентгенологів, інтернів …, 2006
62006
Рентгенодіагностика гострих захворювань органів дихання у дітей
ІО Крамний, МО Бортний, ІО Вороньжев, РЮ Чурилін
Харків: Крокус, 2006.—174 с, 2006
62006
Клиникорентгенологическая диагностика аневризм грудного отдела аорты и их осложнений
ЕП Шармазанова, НА Бортный
Международный неврологический журнал, 99-103, 2009
42009
Ремоделирование левого желудочка и принципы лучевой диагностики сердечной недостаточности у больных инфарктом миокарда
НА Бортный, ИЕ Крамной, ЮТ Киношенко, РЯ Абдуллаев, ТН Бортная, ...
Медицина неотложных состояний, 88-90, 2007
42007
Понятие и рентгенодиагностика кардиоэзофагеального рака (лекция)
НА Бортный
Променева діагностика, променева терапія, 37-41, 2014
32014
Комплексная лучевая диагностика сердечной недостаточности у пациентов с инфарктом миокарда
НА Бортный, ЕП Шармазанова, ТН Бортная, ЕЛ Сиротников
Russian Electronic Journal of Radiology 2 (2), 96-97, 2012
32012
Проблеми та шляхи променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії
МО Бортний, ІО Крамний, ВЛ Мощенко, ІЛ Бобкова
Матеріали науково-практичної конференції " Стандарти променевої діагностики …, 2008
3*2008
Рентгенодіагностика захворювань травної системи (схеми, класифікації, групування). Навчальний посібник для самостійної роботи лікарів-рентгенологів, інтенів, гастроентерологів
ІО Крамний, МО Бортний, ІО Вороньжев
навчальний посібник для самостійної роботи лікарів-слухачів рентгенологів …, 2013
2*2013
Нарушения гемодинамики у пациентов с инфарктом миокарда левого желудочка в разные стадии его ремоделирования по данным лучевых методов исследования
НА Бортный, ЕЛ Сиротников, ТН Бортная
Russian Electronic Journal of Radiology (2 (Мат. VI Всерос. Нац. Конгресса …, 2012
22012
Методологічні проблеми променевої діагностики тромбоемболії легеневої артерії
МО Бортний, ІО Крамний, ВВ Перепадя, ТМ Бортна, ВЛ Мощенко
Український радіологічний журнал 11 (3), 313-315, 2003
22003
Особливості перебігу гострого бронхіту у дітей перших років життя
МО Бортний
Променева діагностика, променева терапія: Збірка наукових робіт Асоціації …, 1997
21997
MSCT in diagnostics of rectus abdominis diastasis
D Petrenko, O Sharmazanova, N Bortnuy
EPOS (Electronic Presentation Online System), 2016
12016
Рентгенодіагностика захворювань легень, плеври і середостіння. Керівництво
РЮ Чурилін, ІО Крамний, МО Бортний
Харків: Вид. Рожко С.Г., 2016
12016
Удосконалення післядипломної підготовки лікарів – шлях до забезпечення ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я
ОМ Хвисюк, ВГ Марченко, ВВ Жеребкін, МО Бортний, ОА Цодікова, ...
Медична освіта, 89-91, 2015
12015
Секвестрация легких (обзор литературы)
ВВ Шаповалова, ЕП Шармазанова, НА Бортный, РЮ Чурилин, ...
Радіологічний вісник, 7-16, 2014
12014
Некротичний ентероколіт у новонароджених: стадіювання за даними променевих методів дослідження
ВВ Шаповалова, МО Бортний
Променева діагностика, променева терапія, 31-36, 2014
12014
Определение риска возможного абдоминального компартмент-синдрома при мультиспиральной компьютерной томографии у пациентов с вентральными грыжами
ДГ Петренко, ЕП Шармазанова, НА Бортный
Радиология-практика, 31-39, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20