Євгенія Бородай (Алєксєєва)
Євгенія Бородай (Алєксєєва)
Полтавська державна аграрна академія, факультет ветеринарної медицини
Verified email at pdaa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Сезонна динаміка мелофагозу овець на території Полтавської області
ЄО Алєксєєва
Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та …, 2017
22017
Биохимические изменения в сыворотке крови овец при различной интенсивности мелофагозной инвазии
ВВМ В. А. Евстафьева, Е. В. Алексеева
Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета …, 2016
2*2016
Епізоотична ситуація щодо мелофагозу овець в умовах лісостепу та степу України
ЄО Алєксєєва
Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини, 24-27, 2017
12017
Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець
ЄО Алєксєєва
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 333-337, 2017
12017
Поширення мелофагозу овець у господарствах Запорізької області
ВО Євстаф’єва, ВВ Мельничук, ЄО Алєксєєва
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 89-91, 2016
12016
Клінічний прояв мелофагозу овець.
ЄВО Алєксєєва Є. О.
Зб. наук. праць проф.-викл. складу ПДАА за підсумками науково-дослідної …, 2016
12016
Особливості статевого диморфізму Melophagus ovinus.
АЄ О.
Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті. Матеріали Міжнародної науково …, 2017
2017
Спосіб диференційної діагностики самців та самок кровососок овець Melophagus ovinus.
АЄО Євстаф’єва В. О., Мельничук В. В.
Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно …, 2017
2017
Особливості морфо-біологічної будови Melophagus ovinus.
АЄ О.
Аграрний вісник Причорномор’я, 3–9, 2017
2017
Сезонна динаміка мелофагозу овець на території Полтавської області.
АЄ О.
Науково-технічний бюлетень НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів …, 2017
2017
Вплив мелофаг на гематологічні показники інвазованих овець
АЄ О.
Вісник Житомирського національного агроекономічного університету 1 (№ 1 …, 2017
2017
Диференційні морфологічні ознаки будови головного відділу Melophagus ovinus.
АЄ О.
Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині. Матеріали ІІ …, 2016
2016
Особливості діагностики мелофагозу овець
А Є.
Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва …, 2016
2016
Поширення мелофагозу овець у господарствах Запорізької області
ЄВ О., АЄ О.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 89–91, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14