Follow
Стаднік Т.М.
Стаднік Т.М.
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень
ЯП Кулинич, ТМ Стаднік
Тернопiльський національний технiчний унiверситет iменi Iвана Пулюя, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.