Follow
Козбур Ігор Романович; Kozbur Ihor
Козбур Ігор Романович; Kozbur Ihor
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Prediction of the boundary states for thin-walled axisymmetric shells under internal pressure and tension loads
H Kozbur, O Shkodzinsky, I Kozbur, N Gashchyn
Strojnicky casopis-Journal of Mechanical Engineering (Sciendo) 70 (1), 57-68, 2020
4*2020
Електромагнітний вібраційний привод живильника з фазовим підлаштуванням частоти збудження
ІР Козбур, ОП Шовкун
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019, 2019
12019
Конспект лекцій з курсу “Автоматизація виробничих процесів” для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»
ВБ Савків, РІ Михайлишин, ІР Козбур
ТНТУ, 2018
12018
Електромагнітний вібраційний привід живильника
ОП Шовкун, ІР Козбур
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
12016
Проектування мікропроцесорних систем керування: навчальний посібник
ВР Медвідь, ВП Пісьціо, ІР Козбур
12015
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ
АМ Ковтко, ЛН Володимирович, ІР Козбур, ІВ Коноваленко
XІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів …, 2023
2023
АНАЛІЗ МЕРЕЖЕВИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОТОКОЛІВ МНОЖИННОГО ДОСТУПУ
ОЮ Замора, АВ Немеришин, ІР Козбур, Дмитрів, О Романівна
XІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів …, 2023
2023
Analysis of the SMEs’ Digitalization State Using HIT Index and Machine Learning Technique
I Strutynska, H Kozbur, L Dmytrotsa, O Hlado, I Kozbur, N Gashchyn
2023 13th International Conference on Advanced Computer Information …, 2023
2023
Determination of the linear automatic system parameters region, providing the set quality parameters by the D-decomposition method
В Пісьціо, І Козбур, В Медвідь, А Завгородній
International Science Group, 2023
2023
Електромагнітний резонансний вібраційний привід
ІР Козбур, ОП Шовкун
2023
Математична модель діаграми деформування пластичних матеріалів за складнонапруженого стану
ГВ Козбур, ОК Шкодзінський, ІР Козбур
Математичні методи та моделі технічних і економічних систем, міжнародна …, 2022
2022
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження частотних характеристик неперервних лінійних систем», по курсу «Теорія автоматичного управління», для студентів …
ІР Козбур, ГВ Козбур, ПО Марущак
Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, каф. АВ, 2022
2022
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи «Дослідження часових характеристик неперервних лінійних систем», по курсу «Теорія автоматичного управління», для студентів 3 …
ІР Козбур, ГВ Козбур, ПО Марущак
Тернопіль: ТНТУ, ФПТ, каф. АВ, 2022
2022
Проектування мікропроцесорних систем керування
ІР Козбур, ПО Марущак, ВР Медвідь, ВБ Савків, ВП Пісьціо
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2022
2022
Computer modeling of the stress-strain state of thinwalled tubular structural elements for predicting the limiting state
H Kozbur, O Shkodzinsky, I Kozbur, N Gashchyn
Advanced applied energy and information technologies 2021. Proceedings of …, 2021
2021
Розробка та дослідження автоматизованої системи охорони приміщення з функцією віддаленого управління та моніторингу
СІ Турчин, ІР Козбур
Матеріали IX науково-технічної конфції «Інформаційні моделі, системи та …, 2021
2021
Дослідження автоматичної системи керування приводами крокуючого шасі мобільного робота
БВ Сава, ІР Козбур, ВР Медвідь
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Дослідження автоматизованої системи підтримки прийняття оптимальних рішень за допомогою методів аналізу ієрархій
ТВ Попко, ЛП Яцишин, ІР Козбур, ВР Медвідь
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Прогнозування дійсних граничних напружень у тонкостінній трубі, навантаженій внутрішнім тиском та осьовим розтягом
H Kozbur, O Shkodzinsky, O Yasniy, I Kozbur, R Hrom'yak
ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 35-41, 2021
2021
Investigation of object manipulation positioning accuracy by Bernoulli gripping devices in robotic cells
V Savkiv, R Mykhailyshyn, V Piscio, I Kozbur, F Duchon, L Chovanec
Вісник Тернопільського національного технічного університету 102, 21-36, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20