Підписатись
Іван Варзар
Іван Варзар
професор НПУ імені М. П. Драгоманова
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політична етнологія як наука: історіологія, теорія, методологія, праксеологія
І Варзар
К.: Школяр, 127, 1994
571994
Із контекстів минулих літ: Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах
І Варзар
К.: ФАДА, ЛТД, 520-547, 2003
412003
Політична етнологія: пропедевт. курс: авт. підруч
ІМ Варзар
К.: ДП «Вид. дім «Персонал, 2011
352011
Політична етнологія. Пропедевтичний курс. Авторський підручник
ІМ Варзар
К.: Персонал, 2011
262011
Проблема співвідношення етноісторичної нації, політичної нації і політичного класу в історії політичної думки Європи Нового та Новітнього часів: теоретико-історіологічні синтези
ІМ Варзар
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2009
152009
Державна етнічна політика в політолого-етнологічних аспектах: історіологічний аналіз
І Варзар, О Романюк
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
112006
Історіологізм політолого-етнологічного мислення
ІМ Варзар
Мала енциклопедія етнодержавознавства/За ред. ЮІ Римаренка.–К.: Ґенеза, 1996
111996
Політична етнологія як наука: теоретико-методологічні і наукознавчо-праксеологічні аспекти
ІМ Варзар
К.: Ін-т держави і права ім. ВМ Корецького, 1995
111995
Радикальні реформи–єдиний порятунок для України
І Варзар
Політичний менеджмент, 34-48, 2009
102009
Тріадний принцип структуризації та функціональної ієрархізації соціальної та політичної систем транзитного суспільства
ІМ Варзар
Трансформація політичних систем на постсоціалістичному просторі: Матеріали …, 2006
92006
Співвідношення соціального та етноісторичного начал у побудові і функціонуванні політичної нації
ІМ Варзар
Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. У 2, 2006
82006
Політологічні і історіологічні засади феномена «політична опозиція»
ІМ Варзар
Політична опозиція, 94-102, 1996
81996
Розмислові тези про колишні свої намагання посильно вирішувати деякі засадничі проблеми політичних наук
І Варзар
Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії, 97-103, 2011
72011
Проблема політичної нації в класичних інтерпретаціях і сучасних етнополітичних акцентуаціях
І Варзар
Політологічні та соціологічні студії.–Чернівці: Рута, 39-56, 2005
72005
Співвідношення толеранції, валенсії та віоленції у координатах методу тріадної кореляції цінностей та орієнтацій соціально-політичного розвитку
І Варзар
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Зб. матеріалів, 2011
62011
Держава і народ-етнос у політологічному дискурсі
І Варзар
Із контекстів минулих літ. Вибране в концептуальних і мемуарних вимірах …, 2003
62003
Нація і держава. Теоретико-методологічний та концептуальний аналіз/співавтори: І. Курас, Л. Нагорна, М. Шульга та ін.. ред
СЮ Римаренко, О Антонюк, І Варзар, В Горбатенко, І Іванченко
Ю. Римаренко. Київ-Донецьк: Ін-т держави і права НАН України, 1998
61998
Політична етнологія
ІМ Варзар
підручник/ІМ Варзар.–К.: Персонал, 2010
52010
Політико-кратологічні аспекти сучасного функціонування та перспектив еволюції республіканського устрою суверенної України
ІМ Варзар
Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації, 11, 2009
52009
Ідейно-теоретичні засади державотворчої політики ЛД Кучми
ІМ Варзар
К.: Укр. пропілеї, 1999
51999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20