Стаднік Надія Вікторівна /ORCID iD 0000-0002-5074-7976
Стаднік Надія Вікторівна /ORCID iD 0000-0002-5074-7976
кандидат педагогічних наук, Педагогічний інститут Київського університету ім. Б. Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім’ї та школи
НВ Стаднік
спец. 13.00. 07 «Теорія і методика виховання»/НВ Стаднік, 2009
112009
Виховання відповідальності в шестирічних першокласників у позаурочній роботі:[навч.-метод. посібник]
НВ Стаднік
Біла Церква, 2007
32007
Оптимізація морального виховання підлітків як організованої складової їх соціалізації
Н Стаднік
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 277-282, 2013
12013
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ШКОЛИ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, НАПРЯМИ, СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ
НВ Стаднік
Рекомендовано до друку, 231, 0
1
Теоретичні засади наступності дошкільної і початкової освіти як проблема сучасної освіти
К Волинець, Ю Волинець, Н Стаднік
Народна освіта Електронне наукове фахове видання, 2019
2019
VALUE ORIENTATIONS AND THEIR PRACTICAL IMPLEMENTATION IN VARIOUS SPHERES OF THE HUMAN LIFE
V Marchuk, N Stadnik
THE POTENTIAL OF MODERN SCIENCE 3, 80-92, 2019
2019
Study of the problem of education of responsibility in children of senior pre-school age in interaction of family and of preschool education institution
N Stadnik, Y Volynets, E Volynets
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology,, 65-67, 2019
2019
Формування дослідницьких умінь майбутніх дошкільних педагогів як основа реалізації сучасної стратегії діяльності закладів вищої освіти
ЮО Волинець, НВ Стаднік, КІ Волинець
2019
Формування педагогічної культури батьків дітей раннього віку як педагогічна проблема
Н Стаднік, К Артеменко
Народна освіта Електронне наукове фахове видання, 2019
2019
Реалізація навчальної програми "Організація співпраці з батьками" у процесі підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти
Н Стаднік, Ю Волинець
Народна освіта, 2018
2018
Тeopeтичнi зaсaди фopмувaння гoтoвнoстi мaйбутнiх дoшкiльних пeдaгoгiв дo poбoти з бaтькaми дiтeй paнньoгo вiку
Н Стаднік, Ю Гайдай
Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та перспективи …, 2018
2018
Тeорeтичнi засади формування готовностi майбутнiх дошкiльних пeдагогiв до роботи з батьками з морального виховання дiтeй старшого дошкiльного вiку
Н Стаднік, А Ковальчук
ХХХІХ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Тенденції та …, 2018
2018
Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності
ЮО Волинець, НВ Стаднік
Молодий вчений : науковий журнал 8 (60.1), 33-37, 2018
2018
THE INFLUENCE OF THE FOREIGN LANGUAGE ON THE PERSON VALUE ORIENTATIONS FORMATION: THEORETICAL ASPECTS
НВ Стаднік, ВВ Марчук
Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience …, 2018
2018
Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності
Н Стаднік, Ю Волинець
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О …, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОШКІЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЮО Волинець, НВ Стаднік
Молодий вчений 54 (2), 237, 2018
2018
Практичні аспекти проблеми підготовленості батьків до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку
НВ Стаднік, ЮО Волинець
Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology 4 (46), С. 43-47, 2018
2018
Підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до партнерської взаємодії з батьками вихованців
НВ Стаднік, ЮО Волинець
Народна освіта 35 (Вип. 2), 2018
2018
Система розвивально-ігрових занять з ейдетики для дітей старшого дошкільного віку
НВ Стаднік, ГВ Бєлєнька, ЮО Волинець
методичний посібник, 105 с., 2018
2018
Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів
ВВ Марчук, НВ Стаднік
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20