Ворожко В.П.
Ворожко В.П.
Національний авіаційний університет, Київ
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінювання ефективності системи охорони державної таємниці: монографія
ОЄ Архипов, ІТ Бородавко, ВП Ворожко
К.: Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007
182007
Інформація з обмеженим доступом, що не є державною таємницею, в законодавстві України: аналітичний огляд
ОВ Ботвінкін, ВП Ворожко
К.: Вид-во НА СБ України, 2006
92006
Системні аспекти оцінювання рівня важливості секретної інформації
АО Є, ВВ П.
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації …, 2007
8*2007
Щодо методики реалізації процедури віднесення інформації до секретної
О Архипов, В Ворожко
НТУУ" КПІ", 2008
72008
Основні положення порядку засекречування інформації у США
О Муратов, В Ворожко
Безпека інформації, 4-9, 2012
42012
Нарис історії охорони державної таємниці в Україні
БОВ Ворожко В.П., Бернадський Б.В.
Лазурит-Поліграф, 2012
32012
Стан розсекречування архівних документів у сучасній Україні
В Ворожко, О Пащенко
22010
Системний підхід до оцінювання ефективності захисту державної таємниці
АОЄ Ворожко В.П.
Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації …, 2005
2*2005
Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у Радянській Україні (1919-1954 рр.)
ВП Ворожко, VP Vorozhko
12015
З історії створення вітчизняної системи охорони державної таємниці. Травень 1993–січень 1994 рр.
ВВ П.
ITSec-20ITSek-2020: матеріали Х міжнародної наук.-техн. конф. 19-24 березня …, 2020
2020
Перші кроки зі створення національної системи охорони державної таємниці. Серпень 1991–Травень 1993 рр.
ВВ П.
Безпека ресурсів інформаційних систем: збірник тез І Міжнародної наук.-прак …, 2020
2020
Доступ до архівів радянських спецслужб
ВВ П.
Студії з архівної справи та документознавства 25, 217-221, 2017
2017
Військова промисловість та органи державної безпеки СРСР та УСРР у 1918-1926 рр.
ВВ П.
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ 48 (2), 96-118, 2017
2017
Архіви радянських спецслужб як джерело історичних досліджень
ВВ П.
Збірник наукових праць, 63-66, 2017
2017
Захист секретів та протидія шпигунству в США від часів боротьби за незалежність і до завершення Першої світової війни (1774-1918)
ВП Ворожко
Безпека інформації 22 (3), 265-271, 2016
2016
Діяльність Наркомату внутрішніх справ УРСР на початку Другої світової війни (вересень-грудень 1939 р.)
ВВ П.
Воєнно-історичний вісник, 37-43, 2016
2016
Розсекречування секретних архівних документів як важливий чинник розширення джерельної бази досліджень українського суспільства тоталітарної епохи
ВВ П.
VIII Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція: матер. наук …, 2015
2015
Становлення та розвиток системи захисту державних секретів у радянській Україні (1919-1954рр.): історіографія проблеми
ВВ П.
Воєнно-історичний вісник, 56-62, 2014
2014
Боротьба зі шпигунством і захист державних секретів в Україні напередодні Другої світової війни (січень-серпень 1939 р.)
ВВ П.
Воєнно-історичний вісник, 30-39, 2014
2014
Cекретно-шифровальные подразделения органов госбезопасности СССР и охрана государственных секретов (1921-1945)
В В.
Научно-теоретический и практический журнал «Оралдын гылым жаршысы …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20