Тетяна Шульга, Татьяна Шульга, Tetyana Shulga
Тетяна Шульга, Татьяна Шульга, Tetyana Shulga
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Правляча еліта сучасної України
М Шульга, О Потєхін, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Аналітична доповідь, 66-67, 1998
251998
Правові засади геологічного вивчення надр в Україні: монографія
ВК Філатова, ТМ Шульга
Харків: Видавництво «ФІНН, 69, 2011
132011
Правове регулювання бюджетних доходів, пов'язаних з природокористуванням
ТМ Шульга
Х., 2008.–191с, 2008
112008
Становлення та розвиток екологічного оподаткування в Україні
ТМ Шульга
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, 68-70, 2013
92013
Проблематика акцизного оподаткування в Україні
ТМ Шульга, ВС Савчук
Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право, 18, 2018
52018
К вопросу о земельном налоге как форме платы за землю
ТМ Шульга
42013
Земельний податок як джерело бюджетних доходів: проблеми теорії і практики
Т Шульга
Юридичний вісник, 28, 2009
22009
Правляча еліта сучасної України: Аналітична доповідь№ 10
ОВ Потєхін, М Шульга, Н Бойко, О Парохонська, Т Шульга
Вісник НАН України, 1998
21998
Зарубіжний досвід щодо податку на виведений капітал та перспективи його запровадження в Україні
ТМ Шульга, КВ Зозуля
Порівняльноаналітичне право, 257-260, 2019
12019
Правове регулювання екологічного податку в Україні
ТМ Шульга
Право і суспільство, 291-294, 2013
12013
Орендна плата за землю як джерело бюджетних доходів, пов’язаних із природокористуванням [Електронний ресурс]
Т Шульга
Юридичний радник, 26, 2008
12008
До питання визначення критеріїв та показників рівнів сформованості емоційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі фахової підготовки
ТВ Шульга
Физико-математическое образование, 2020
2020
ЕМОЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК CКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Т Шульга
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 284-298, 2020
2020
Актуальні проблеми лінгвістики. Проблема мовної особистості
ТЄ Недашківська, Т Шульга
2014
Залежність ураження коронарного русла від показників ліпідного профілю та наявності ожиріння у чоловіків
О Шульга, Т Шевчук, О Кривко
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
Land taxation problems in Ukraine
ТМ Шульга
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
2013
Бюджетні доходи, що обумовлені конституційним правом власності на землю
ТМ Шульга
Редакційна колегія, 426, 2012
2012
Правові засади геологічного вивчення надр в Укра {BF} ні
ТМ Шульга, ВК Філатова
Харків, 2011
2011
Удосконалення орфографічних та пунктуаційних навичок майбутніх учителів
ТО Шевчук, ОС Шульга
Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали …, 2008
2008
Проблеми законності. 2008. Вип. 95
ФВ Веніславський, АП Евсеев, ІК Полховська, ЄІ Григоренко, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2008
2008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20