Подписаться
Оксана Завада
Оксана Завада
ХНМУ, кафедра медицинской и биоорганической химии
Подтвержден адрес электронной почты в домене knmu.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Разработка и валидация методики количественного определения эндогенного кортизола и 6-β-гидроксикортизола в моче с целью определения активности изофермента CYP 3A4
ВВ Смирнов, АЮ Савченко, ГВ Раменская
Биомедицина, 56-60, 2010
28*2010
Розвиток страхового ринку України: що? як? коли?
О Завада
Фінансовий ринок України, 14-16, 2008
62008
СТРУКТУРНАЯ МОДИФИКАЦИЯ АМИНОКИСЛОТ: СИНТЕЗ 2-(α, β, ω-АМИНОАЛКИЛ) ИМИДАЗОЛОВ
ОВ Борисов, ОО Завада, ІО Журавель, СМ Коваленко
Журнал органічної та фармацевтичної хімії 11 (1), 66-69, 2013
22013
РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИАМИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ МЕТОДОМ LC-MS С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ
ОА Таширова, ВВ Смирнов, АМ Власов, МР Хаитов, ГВ Раменская
Сеченовский вестник, 50-54, 2012
22012
Аудиторна самостійна робота студентів як інструмент формування гармонізованої особистості
ГО Сирова, ВО Макаров, ВМ Петюніна, ЛВ Лук'янова, ОО Завада
ХНМУ, 2017
12017
Разработка и валидация методики количественного определения субстанции 4-(4-хлорфенил) сульфо-3-этилтио-5-аминопиразола
ПВ Ткаченко, СВ Колесник, ИА Журавель, ОА Завада, ...
Фармация Казахстана, 13-16, 2017
12017
Організація проведення верифікації кількісних методів дослідження в медичих лабораторіях
ГО Сирова, ІВ Новікова, ТО Міщенко, ОО Завада, ВО Макаров
Publishing House “Baltija Publishing”, 2021
2021
Правила відбору та транспортування біологічного матеріалу пацієнтам відділення для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
ГО Сирова, ІВ Новікова, ОО Завада, ВО Макаров
2021
Верифікаційні експерименти в медичній лабораторії
ГО Сирова, ІВ Новікова, ОО Завада, ВО Макаров
2021
НАНОТЕХНОЛОГІЇ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ГО Сирова, ВМ Петюніна, ОВ Савельєва, ОО Завада
Редакційна колегія, 67, 2021
2021
Концепція викладання дисципліни «Медична та біоорганічна хімія» студентам зі спеціальності «Медсестринство»
ГО Сирова, ОО Завада, ВО Макаров
Медсестринство, 24-26, 2021
2021
Методичні засади викладання медичної хімії на терені формування «клінічного мислення» майбутніх лікарів
ГО Сирова, ОО Завада, ВМ Петюніна, ВО Макаров, НМ Чаленко, ...
2021
Правила відбору та транспортування біологічного матеріалу пацієнтам відділення для надання медичної допомоги хворим на COVID-19
ОО Завада
2021
Використання інноваційних методів при викладанні хімії першокурсникам в хнму
ГО Сирова, ТС Тішакова, ОЛ Левашова, НМ Чаленко, ОО Завада
BoScience Publisher, 2021
2021
Пропоганда здорового способу життя серед студентів-першокурсників ХНМУ
ГО Сирова, ОО Завада, ВМ Петюніна, НМ Чаленко, ВО Макаров
ХНМУ, 2021
2021
Валідаційні та верифікаційні вимоги до обладнання лабораторій
ГО Сирова, ІВ Новікова, ВО Макаров, ОО Завада, ТО Міщенко
НФаУ, 2020
2020
Лабораторні інформаційні системи
ГО Сирова, ІВ Новікова, ВО Макаров, ОО Завада
НФаУ, 2020
2020
Здоров’я молоді–майбутнє нації
ГО Сирова, ВМ Петюніна, ОО Завада
НФаУ, 2020
2020
Академічна доброчесність та правові аспекти навчання у Польщі
ОО Завада, ОС Каліненко
2020
Голосова культура викладача хімії
ГО Сирова, ВО Макаров, ЛЄ Перетяга, ОО Завада
ХНМУ, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20