Оксана Григорьевна Сухомуд
Оксана Григорьевна Сухомуд
кандидат с.-г. наук, Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Оцінка господарськи цінних властивостей нового сорту пшениці спельти озимої Зоря України
ФМ Парій, ОГ Сухомуд, ВВ Любич
Насінництво, 2013
122013
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, МФ Парій, ...
ТОВ" СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
72016
Вміст клейковини в зерні тритикале ярого залежно від рівня азотного живлення
ОГ Сухомуд, ВВ Любич
Наукові доповіді НУБіП України, 2013
42013
Технологічні властивості зерна сортів пшениці озимої різного екологогеографічного походження
ВВ Возіян, ВВ Любич, ОГ Сухомуд
Збірник наукових праць ВНАУ. Вінниця, 121-125, 2013
32013
Урожай і якість зерна пшениці ярої за різних умов мінерального живлення
ОГ Сухомуд, ВВ Любич
Вісник Уманського нац. унів. садівництва, 51-55, 2013
22013
Вміст білка та його вихід з урожаєм зерна пшениці озимої залежно від сорту
ІО Полянецька, ВВ Любич, ОГ Сухомуд
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 235-239, 2014
12014
Ступінь прояву та розповсюдженість септоріозу листків пшениці озимої залежно від сорту
ОГ Сухомуд, ВВ Любич
Селекція і насінництво, 247, 2013
12013
Багаторічна пшениця-світовий досвід і перспективи вирощування
ВП Карпенко, ОГ Сухомуд, ІС Кравець, ІІ Жиляк, ДМ Адаменко
Вісник Уманського національного університету садівництва, 65-69, 2019
2019
Природоохоронні аспекти захисту зернових культур від фітофагів–векторів вірусної та мікоплазмової інфекції на біоценотичних принципах в умовах центральної частини лісостепу України
ІІ Мостов’як, ЖП Шевченко, ДМ Адаменко, ОГ Сухомуд, СМ Мостов’як, ...
Вісник Уманського національного університету садівництва, 103-111, 2019
2019
Биологические особенности развития и вредоносность зеленой яблоневой тли (Аphis pomi deg) в условиях промышленных насаждений яблони УПО …
ІВ КРИКУНОВ, ДМ АДАМЕНКО, ОГ СУХОМУД, ІС КРАВЕЦЬ, ...
Агробіологія, 136-143, 2018
2018
ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭНТОМОФАГОВ И АКАРИФАГОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ ЯБЛОНИ В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
ИС Кравец, СВ Суханов, ДМ Адаменко, ИВ Крикунов, ОГ Сухомуд
Міжнародний науковий журнал 1 (11), 12-18, 2016
2016
опорний конспект лекцій з Імунітету рослин
ОГ Сухомуд
УНУС, 2016
2016
Грушева листкова галиця та захист від неї саджанців у розсаднику груші в Центральному Лісостепу України
ЮП Яновський, CВ Суханов, ОГ Сухомуд, ВП Гричанюк
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2015
2015
Особливості біології й шкідливості вічкової галиці та захист від неї саджанців груші у розсаднику
ЮП Яновський, ОГ Сухомуд, ВП Гричанюк
Житомирський національний агроекологічний університет, 2015
2015
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕТЕРОЗИСУ В СЕЛЕКЦІЇ ПШЕНИЦІ
І Полянецька, В Любич, О Сухомуд
ББК 65.9 (4Укр)-55 Ф 79 Формування конкурентоспроможної економіки …, 2013
2013
Урожай и качество зерна яровой пшеницы при различных условиях минерального питания
ОГ Сухомуд, ВВ Любич
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2013
2013
Методичні вказівки до виконання лабораторних занять з дисципліни “Загальна мікологія”
ОГ Сухомуд
УНУС, 2013
2013
Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-геогафічного походження
ОГ Сухомуд, ВВ Любич, ВВ Возіян
Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, 309-312, 2013
2013
Якість зерна сортів пшениці озимої різного еколого-географічного походження
ОГ Сухомуд, ВВ Любич, ВВ Возіян
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Агрономія і …, 2013
2013
Методичні вказівки до вивчення дисципліни" Епіфітотіологія"
ОГ Сухомуд, СВ Суханов
УНУС, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20