Ivaniuk Hanna / Іванюк Ганна
Ivaniuk Hanna / Іванюк Ганна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958–2000 рр.)
ГІ Іванюк
К.: Пед. думка, 2007
252007
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
152006
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 119-130, 2015
72015
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
72013
Особистісно-орієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
ГІ Іванюк
Гуманітарний вісник: науковотеоретичний збірник.—Переяслав-Хмельницький, 85-88, 2008
72008
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
62017
Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні
Г Іванюк
Рідна школа, 46-50, 2016
52016
Освітні ідеали людини на зламі епох
ГІ Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр …, 2010
52010
Реалізація виховного ідеалу: спрямованість у майбутнє
Г Іванюк
Рідна школа, 12-15, 1999
51999
Організаційні аспекти підготовки вчителя сільської школи в контексті становлення системи освіти України
ГІ Іванюк
Теорія та методика управління освітою, 2015
42015
Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови нової української школи
Г Іванюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
32017
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ДО СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА (1924-1929 РР.)
ГІ Іванюк
Проблемы современного педагогического образования, 91-98, 2015
32015
Історико-педагогічні студії розвитку сільської школи в Україні: соціокультурний концепт
Г Іванюк
Гірська школа Українських Карпат, 91-95, 2015
32015
Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України
Г Іванюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
32014
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ДОШКІЛЬНО ОСВІТИ
ГІ Іванюк
32011
Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства
ГІ Іванюк
Редакційна колегія, 8, 0
3
Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій
ГІ Іванюк, ЯВ Матюшинець
Молодий вчений, 524-529, 2016
22016
Етапи розвитку сільської школи в Україні в історико-педагогічному контексті (1958–2000 рр.)
Г Іванюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 259-268, 2011
22011
Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині ВО Сухомлинського
ГІ Іванюк
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2008
22008
Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині ОА Захаренка
Г Іванюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 215-223, 2007
22007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20