Підписатись
Ivaniuk Hanna / Іванюк Ганна
Ivaniuk Hanna / Іванюк Ганна
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті pp. XX століття)
ГІ Іванюк
Національна академія педагогічних наук України, 2014
312014
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
172006
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
132017
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х-90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс: збірник наукових праць, 271-279, 2013
102013
Self-development as a factor in the professional growth of future teachers
ГІ Іванюк, ОА Венгловська, ЄБ Антипін
Journal of History Culture and Art Research (Tarih Kültür ve Sanat …, 2020
92020
Аксіологічний концепт нової освітньої стратегії підготовки педагогів
H Ivaniuk
Освітологічний дискурс, 68-82, 2018
92018
Діяльність Софії Русової в царині педагогіки: служіння народу й Україні
ГІ Іванюк
Рідна школа, 46-50, 2016
92016
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 119-130, 2015
92015
Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України
Г Іванюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
92014
Тренінг «Проєктування мультимедійного середовища закладів загальної середньої та дошкільної освіти» як засіб формування цифрових навичок майбутніх педагогів
ГІ Іванюк, ЛВ Куземко, ІМ Новик
Інформаційні технології і засоби навчання 79 (5), 73-89, 2020
72020
Психосемантичний зміст поняття «педагог» у мовній свідомості студентів педагогічних спеціальностей
ГІ Іванюк, ІС Мельник, О Горошко
Psycholinguistics Психолінгвістика. Психолингвистика 28 (1), 59-82, 2020
72020
Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
ГІ Іванюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ" Переяслав-Хмельницький джержавний педагогічний …, 2008
72008
Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій
ГІ Іванюк, ЯВ Матюшинець
Молодий вчений, 524-529, 2016
62016
Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній спадщині ОА Захаренка
Г Іванюк
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 215-223, 2007
62007
Реалізація виховного ідеалу: спрямованість у майбутнє
Г Іванюк
Рідна школа, 12-15, 1999
61999
Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928)
ГІ Іванюк, ЄБ Антипін
Молодий вчений, 436-440, 2016
52016
Організаційні аспекти підготовки вчителя сільської школи в контексті становлення системи освіти україни
ГІ Іванюк
Електронне наукове фахове видання" Теорія та методика управління освітою", 2015
52015
Освітні ідеали людини на зламі епох
ГІ Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2010
52010
Практична педагогіка виховання: посібник з теорії та методики виховання
ГІ Іванюк
К.–Івано-Франківськ: Плай, 2000
52000
Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.)
ГІ Іванюк
Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток …, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20