Іванюк Ганна Іванівна
НазваПосиланняРік
Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958–2000 рр.)
ГІ Іванюк
К.: Пед. думка, 2007
172007
Специфічні чинники впливу на розвиток особистості учня в освітньому середовищі сільської школи
Г Іванюк
Рідна школа, 28-30, 2006
132006
Особистісно-зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти
Г Іванюк
82008
Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття
ГІ Іванюк, АД Січкар
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 119-130, 2015
52015
Реалізація виховного ідеалу: спрямованість у майбутнє
Г Іванюк
Рідна школа, 12-15, 1999
51999
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х–90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс, 271-279, 2013
42013
Освітні ідеали людини на зламі епох
ГІ Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр …, 2010
42010
ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ ДО СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА (1924-1929 РР.)
ГІ Іванюк
Проблемы современного педагогического образования, 91-98, 2015
32015
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКО КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ІЗ ДОШКІЛЬНО ОСВІТИ
ГІ Іванюк
32011
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
Г Іванюк
Педагогічний процес: теорія і практика, 21-26, 2017
22017
Джерельна основа історико-педагогічних досліджень як методологічна проблема
ЛД Березівська
ДНПБ України ім. ВО Сухомлинського, 2017
22017
Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-технологій
ГІ Іванюк, ЯВ Матюшинець
Молодий вчений, 524-529, 2016
22016
Історико-педагогічні студії розвитку сільської школи в Україні: соціокультурний концепт
Г Іванюк
Гірська школа Українських Карпат, 91-95, 2015
22015
Диференційований підхід до періодизації соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи України
ГІ Іванюк
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 113-123, 2014
22014
Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного середовища школи в теоретико-практичній спадщині ВО Сухомлинського
ГІ Іванюк
Наука і освіта, 2008
22008
Підготовка вчителя початкової школи до діалогічного навчання в контексті розбудови нової української школи
Г Іванюк
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
12017
АДАПТАЦІЯ ІДЕЙ НАСТУПНОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ ТА ПРАКТИЦІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ (1919-1928)
ГІ Іванюк, ЄБ Антипін
Young 38 (11), 2016
12016
Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні/Ганна Іванюк
Г Іванюк
Матеріали І Все-української науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
12016
Практико зорієнтована підготовка майбутнього вчителя початкової школи
ГІ Іванюк, ВІ Дем’яненко
Освітологічний дискурс, 137-152, 2016
12016
Організаційні аспекти підготовки вчителя сільської школи в контексті становлення системи освіти України
ГІ Іванюк
Теорія та методика управління освітою, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20