Онищенко Віктор Алімович (Viktor Onyshchenko; V.A. Onyshchenko; В.А. Онищенко; Victor Onyshchenko)
Онищенко Віктор Алімович (Viktor Onyshchenko; V.A. Onyshchenko; В.А. Онищенко; Victor Onyshchenko)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
Applied Vegetation Science 19 (1), 173-180, 2016
1742016
sPlot - a new tool for global vegetation analyses
Journal of Vegetation Science 30, 161-186, 2019
72*2019
Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine
VA Onyshchenko
Alterpress, 2009
702009
Alien plant invasions in European woodlands
V Wagner, M Chytrý, B Jiménez-Alfaro, J Pergl, S Hennekens, I Biurrun, ...
Diversity and Distributions 23 (9), 969-981, 2017
632017
Classification of European beech forests: a Gordian Knot?
W Willner, B Jiménez‐Alfaro, E Agrillo, I Biurrun, JA Campos, A Čarni, ...
Applied Vegetation Science 20 (3), 494-512, 2017
382017
Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації
ТЛ Андрієнко, ВА Онищенко, МЛ Клєстов, ОІ Прядко, РЯ Арап
Фітосоціоцентр, 2001
322001
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки
ВА Онищенко, ТЛ Андрієнко
Фітосоціоцентр, 2012
24*2012
Флористична класифікація рослинності Українського Полісся
ВА Онищенко
Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона.–К.: Фітосоціоцентр, 43-84, 2006
20*2006
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України/за редакцією ВА Онищенка, ТЛ Андрієнко
Б Якубенко, В Меженський, І Григорюк
Біоресурси і природокористування, 216-219, 2014
192014
Оселища України за класифікацією EUNIS
ВА Онищенко
Phytosociocentre, 2017
13*2017
A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae
V Onyshchenko
Tuexenia 30, 31-45, 2010
122010
Важливі ботанічні території Приазов’я
ММП В.П. Коломійчук, В.А. Онищенко
Альтерпрес, 2012
112012
Заповідні куточки Кіровоградської землі
ТЛ Андрієнко, ПС Терещенко, МЛ Клєстов, ОІ Прядко, ВМ Сіденко, ...
ТОВ "Імекс-ЛТД", 2008
11*2008
Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України
ВА Онищенко, ТЛ Андрієнко, ВМ Остапко, СЮ Попович, СМ Панченко, ...
Український ботанічний журнал 59 (4), 476-486, 2002
11*2002
Phytodiversity of nature reserves and national nature parks of Ukraine
VA Onyshchenko, TL Andrienko
National nature parks. Kyiv: Phytosociocentre 580, 2, 2012
102012
Important Plant Areas of Ukraine
VA Onyshchenko, VP Kolomiychuk, II Chorney, RY Kish, AI Tokariuk, ...
Alterpress, 2017
92017
Лісова рослинність урочищ Теплинська Дача і Маяцька Дача (національний природний парк „Святі гори”)
ЮОК В.А. Онищенко, О.В. Дьякова
Чорноморський ботанічний журнал 3 (2), 88-99, 2007
9*2007
Рослинність карбонатних відслонень природного заповідника "Медобори"
ВА Онищенко
Український фітоценологічний збірник. Сер. А 1 (17), 86-104, 2001
92001
The Braun-Blanquet project: evaluating and characterizing European vegetation alliances
B Jiménez Alfaro, M Chytrý, S Hennekens, I Knollová, J Schaminée, ...
23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, 33-33, 2014
82014
Раритетна компонента флори Рівненського природного заповідника
ТЛ Андрієнко, ОІ Прядко, ВА Онищенко
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
82006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20