Онищенко Віктор Алімович (Viktor Onyshchenko; V.A. Onyshchenko; В.А. Онищенко; Victor Onyshchenko)
Онищенко Віктор Алімович (Viktor Onyshchenko; V.A. Onyshchenko; В.А. Онищенко; Victor Onyshchenko)
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України (M.G. Kholodny Institute of Botany of NAS of
Verified email at nas.gov.ua
TitleCited byYear
European Vegetation Archive (EVA): an integrated database of European vegetation plots
Applied Vegetation Science 19 (1), 173-180, 2016
932016
Forests of order Fagetalia sylvaticae in Ukraine
VA Onyshchenko
Alterpress, 2009
542009
Alien plant invasions in European woodlands
V Wagner, M Chytrý, B Jiménez-Alfaro, J Pergl, S Hennekens, I Biurrun, ...
Diversity and Distributions 23 (9), 969-981, 2017
242017
Система категорій природно-заповідного фонду України та питання її оптимізації
ТЛ Андрієнко, ВА Онищенко, МЛ Клєстов, ОІ Прядко, РЯ Арап
Фітосоціоцентр, 2001
202001
Classification of European beech forests: a Gordian Knot?
W Willner, B Jiménez‐Alfaro, E Agrillo, I Biurrun, JA Campos, A Čarni, ...
Applied vegetation science 20 (3), 494-512, 2017
182017
Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. Національні природні парки
ВА Онищенко, ТЛ Андрієнко
Фітосоціоцентр, 2012
16*2012
Флористична класифікація рослинності Українського Полісся
ВА Онищенко
Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона, 43-84, 2006
16*2006
Важливі ботанічні території Приазов’я
ММП В.П. Коломійчук, В.А. Онищенко
Альтерпрес, 2012
112012
A revised classification of Ukrainian forests of the order Fagetalia sylvaticae
V Onyshchenko
Tuexenia 30, 31-45, 2010
112010
Представленість раритетних видів судинних рослин у національних природних парках України
ВА Онищенко, ТЛ Андрієнко, ВМ Остапко, СЮ Попович, СМ Панченко, ...
Український ботанічний журнал 59 (4), 476-486, 2002
11*2002
Флора та рослинність проектованого міждержавного українсько-румунського біосферного резервату "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори"
ТЛ Андрієнко, ІІ Чорней, ВА Онищенко, ВВ Буджак
Український ботанічний журнал 62 (4), 589-596, 2005
82005
Рослинність карбонатних відслонень природного заповідника "Медобори"
ВА Онищенко
Український фітоценологічний збірник. Сер. А 1 (17), 86-104, 2001
82001
The Braun-Blanquet project: evaluating and characterizing European vegetation alliances
B Jiménez Alfaro, M Chytrý, S Hennekens, I Knollová, J Schaminée, ...
23rd International Workshop of the European Vegetation Survey, 33-33, 2014
72014
Найцінніші природні (ділянки) ядра Дніпровського екокоридору
В Онищенко, В Костюшин, Т В.
Жива Україна, 2-5, 14-15, 2007
72007
Класифікація лісової рослинності ур. Чорний ліс (Знам'янський район Кіровоградської області)
ВМС В.А. Онищенко
Науковий вісник Чернівецького університету. – Сер.: Біологія, 178-194, 2002
72002
Заповідні куточки Кіровоградської землі
ТЛ Андрієнко, ПС Терещенко, МЛ Клєстов, ОІ Прядко, ВМ Сіденко, ...
ТОВ "Імекс-ЛТД", 2008
6*2008
Раритетна компонента флори Рівненського природного заповідника
ТЛ Андрієнко, ОІ Прядко, ВА Онищенко
Інститут ботаніки ім. МГ Холодного НАН України, 2006
62006
Соснові та дубово-соснові ліси на межі Малого та Житомирського Полісся
ЛС Юглічек, ВА Онищенко
Рослинність хвойних лісів України. Матеріали робочої наради (Київ, листопад …, 2003
62003
Закономірності поширення весняних ефемероїдів у широколистяних та хвойно-широколистяних лісах України
ВА Онищенко
Український ботанічний журнал 64 (6), 806-824, 2007
52007
Ключевые ботанические территории Украины (перспективы создания и развития)
ТЛ Андриенко, ВА Онищенко
Ключевые ботанические территории Северной Евразии: Сб. статей, 28-39, 2004
52004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20