Подписаться
Катерина Давискіба
Катерина Давискіба
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, кафедра оподаткування
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
2202006
Основы налогообложения
ЮБ Иванов, АН Тищенко, ЕВ Давыскиба, ОГ Зима
ИД «ИНЖЭК», 2008
212*2008
Налоговые льготы. Теория и практика применения. монография для магистрантов, обучающихся по программам направления «Финансы и кредит» Под ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, ЕВ Давыскиба
Налоговые льготы. Теория и практика применения, 399-406, 2014
71*2014
Экономический потенциал региона: анализ, оценка, диагностика
АН Тищенко, НА Кизим, АИ Кубах, ЕВ Давыскиба
ИД "ИНЖЕК", 2005
532005
Економічний потенціал регіону та його ефективне використання в умовах ринкової трансформації
КВ Давискіба
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2005
442005
Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, КВ Давискіба
ХНЕУ, 2006
432006
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров
ВД «ІНЖЕК», 2010
212010
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ВД «ІНЖЕК», 2010
21*2010
Оценка эффективности использования экономического потенциала региона
АН Тищенко, ЕВ Давыскиба
Коммунальное хозяйство городов, 3-13, 2004
212004
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: спрощена система оподаткування, обліку та звітності
ТІ Єфименко, ЮБ Іванов, КВ Давискіба
ДННУ «Акад. фін. Управління», 2011
19*2011
Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв’язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, КВ Давискіба
Фінанси України, 6-19, 2005
162005
Податкова культура і проблеми її формування в сучасних умовах
КВ Давискіба, ВВ Карпова, ОВ Ревенко
Інфраструктура ринку, 2018
152018
Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні
ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, ОГ Зима, КВ Давискіба, ОЄ Найденко
ВД «ІНЖЕК», 2012
112012
Экономический потенциал региона: методика и опыт оценки
ЕВ Давыскиба
Коммунальное хозяйство городов, С.152-157, 2003
112003
Экономический потенциал региона: к определению категории
ЕВ Давыскиба
Коммунальное хозяйство городов, 269-274, 2002
4*2002
Системы налогообложения зарубежных стран
ЮБ Иванов, ЕВ Давыскиба
ИД «ИНЖЭК», 2006
32006
Уровень налогообложения и его взаимосвязь с социально-экономическим развитием региона
АН Тищенко, ЕВ Давыскиба
Актуальные проблемы налоговой системы России: сборник статей III …, 2008
22008
Система управления эффективным использованием экономического потенциала региона
АН Тищенко, ЕВ Давыскиба
Продуктивність, 19-22, 2004
22004
Проблемні аспекти класифікації методів податкового планування на підприємстві
КВ Давискіба, ВВ Карпова, ТВ Ревенко
Теорія та практика державного управління, 112-117, 2018
12018
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ Братусь Ганна Анатоліївна
ЮА Мазур, ЕВ Соколовская, ВД Чекина, ЮБ Іванов, ОМ Тищенко, ...
Рецензенти: Воронкова ВГ, професор, завідувач кафедри менеджменту …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20