Володимир Сидорчук
Володимир Сидорчук
КНТЕУ, ФОАІС, кафедра програмної інженерії та інформаційних систем
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Использование спектрального анализа методом Берга при построении программно-математического обеспечения оптических систем вибродиагностики
ЕА Зайцев, ВЕ Сидорчук
Приборы и методы измерений 7 (2), 186-194, 2016
52016
Розробка апаратно-програмного забезпечення системи контролю повітряного зазору гідрогенераторів
ЄО Зайцев, АС Левицький, БА Кромпляс, ВЄ Сидорчук
Електротехнічні та комп’ютерні системи, 151-161, 2017
12017
Обробка результатів вимірювання лазерних далекомірів на основі статистичного аналізу даних
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук
ЖДТУ, 2016
12016
Использование авторегрессионного метода Берга для анализа вибросигнала в системах бесконтактной диагностики
ЕА Зайцев, ВЕ Сидорчук, ИВ Сидорчук
8-я Международная научно-техническая конференция «ПРИБОРОСТРОЕНИЕ - 2015», 84-86, 2015
12015
Застосування авторегресійного аналізу на основі методу найменших квадратів в лазерних системах моніторінгу
ЄО Зайцев, ВІ Синиця, МВ Лісогор, ВЄ Сидорчук
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 43-48, 2015
12015
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ РЕГИОНА
ВЕ Сидорчук, ЯН Масальский, ДЛ Коновалов
Литье и металлургия, 123-127, 2015
12015
Die Wahl der funktionalen Abhängigkeit von kapazitiven Sensor des Luftspaltes auf der Basis von experimentellen Daten
IO Zaitsev, BA Kromplyas, AS Levytskyi, VE Sydorchuk
IV ukrainisch-deutsche Konferenz «Informatik. Kultur. Technik», 94-96, 2016
2016
Ентропійний підхід при оцінюванні результатів вимірювання моніторингових систем
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук
IX Міжнародна науково – практична конференція «Інтегровані інтелектуальні …, 2016
2016
Использование спектрального анализа при лазерной вибродиагностике системы шлифования
ВЛ Доброскок, ЕА Зайцев, ВЕ Сидорчук, АН Шпилька
ХXІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології …, 2016
2016
Економіка розробки програмного забезпечення
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук
Всеукраїнська науково-практична конференція: «Шляхи активізації …, 2016
2016
USE LABVIEW FOR TECHNICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук
Велес, 30-35, 2016
2016
STEPS OF DEVELOPMENT AND CREATION SOFTWARE FOR THE SYSTEMS OF DATA COLLECTION, PROCESSING AND ANALYSIS
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук
Знание, 71-79, 2016
2016
Аспекти застосування середовища графічного програмування LABVIEW в сфері технічного аналізу фінансових ринків
ЄА Зайцев, ВЄ Сидорчук
Міжнародна конференція «Наука в епоху дисбалансів», 30-35, 2016
2016
Основи побудови систем моніторінгу металургійного обладнання на базі лазерних профілометрів
ЄО Зайцев, ОВ Криворучко, ВЄ Сидорчук, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 177-182, 2015
2015
Застосування методу найменших квадратів при обробці моніторингової інформації шліфувального обладнання
ЄО Зайцев, ІВ Сидорчук, ВЄ Сидорчук, АМ Шпилька
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 175-179, 2015
2015
лазерних профілометрів для моніторінгу футерування металургійного обладнання
ЄА Зайцев, ВЄ Сидорчук
VIII Міжнародна науково – практична конференція «Інтегровані інтелектуальні …, 2015
2015
Економічні аспекти виробництва програмних продуктів
ЄА Зайцев, ВЄ Сидорчук
Всеукраїнська науково-практична конференція: «Конкурентоспроможність …, 2015
2015
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ ДЛЯ ВИДІЛЕННЯ ПЕРІОДИЧНИХ КОМПОНЕНТ ДІАГНОСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
ЄО ЗАЙЦЕВ, ВЄ СИДОРЧУК, ІВ СИДОРЧУК, АМ ШПИЛЬКА
Склад організаційно-програмного комітету чотирнадцятої МНТК ВОТТП 15–2015, 32, 2015
2015
Анализ фазовой системы автоматической коррекции частоты в лазерных дальномерах
ИА Брагинец, ЕА Зайцев, АГ Кононенко, ЮА Масюренко, ВЕ Сидорчук
Технічна електродинаміка, 91-94, 2015
2015
Застосування дискретного перетворення Гільберта в лазерних далекомірах
ЄО Зайцев, ВЄ Сидорчук, МВ Лисогор
XII міжнародна конференція "Контроль і управління в складних системах" (КУСС …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20