Подписаться
Хрустальова Вікторія Вікторівна
Хрустальова Вікторія Вікторівна
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблеми визначення ставки дисконтування
ТП Куриленко, ВВ Хрустальова
Збірник наукових праць" Теорії мікро-макроекономіки" при Академії …, 2009
92009
Інтелектуально зорієнтована економіка
В Кондрашова-Діденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
82009
Конкурентна культура в системі заходів конкурентної політики
ГМ Филюк
Економічна теорія, 2011
72011
Інтелектономіка: реальність чи міф
ВІ Кондрашова-Діденко, ЛВ Діденко
Економіка та держава, 21-24, 2010
72010
Засновки: СМАРТ–країна
ЛВ Діденко, ВІ Кондрашова–Діденко
Гілея: науковий вісник, 306-310, 2016
52016
Логіка прийняття рішень інвестиційного характеру
ТП Куриленко, ВВ Хрустальова
Збірник наукових праць «Науковий вісник академії муніципального управління …, 2009
52009
Концептуальні засади інтелектономіки
ВІ Кондрашова-Діденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер …, 2005
52005
Теоретикометодологічний аналіз економічної культури в трансформаційній економіці
ВІ Кондрашова-Діденко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 0
5
Розбудова інтелектономіки–шлях до конкурентоспроможності суспільства країни
ВІ Кондрашова-Діденко
Проблеми мікро-і макроекономіки. Академія муніципального управління, 38-47, 2006
42006
Логіка прийняття рішень інвестиційного характеру [Електронний ресурс]
ТП Куриленко, ВВ Хрустальова
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_ekon/2009_7 …, 0
4
Теоретико-методичний супровід формування економічної компетентності інженерів радіозв’язку
В Приступа
Proceedings of the National Aviation University 47 (2), 181-187, 2011
32011
Довіра: поліваріантність смислів
ВІ Кондрашова-Діденко, ЛВ Діденко
Теоретичні та прикладні питання економіки.–2010.–Вип 22, 30-38, 2010
32010
Культурне укорінення сучасної кризи країнової економіки
ВІ Кондрашова-Діденко, ЛВ Діденко
Теоретичні та прикладні питання економіки: зб. наук. праць.–К.: КНУ імені …, 2009
32009
Самозаперечення країнової економіки: особливості та результат-наслідок
В Кондрашова-Діденко, Л Діденко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2011
22011
" Згорнене впливання" довіри на соціо-економічні перетворення країни
ВІ Кондрашова-Діденко, ЛВ Діденко
Економіка та держава, 4-6, 2010
22010
Особливості формування фінансово-промислового капіталу в Україні
ВІ Кондрашова-Діденко, ММ Пашко
Економіка та держава, 21-23, 2010
22010
Соціогуманітарні витлумачення процвітання: джерела VS сучасність
ЛВ Діденко, ВІ Кондрашова–Діденко
Гілея: науковий вісник, 199-203, 2017
12017
Соціостудії: відповідальність
ЛВ Діденко, ВІ Кондрашова-Діденко
Актуальні проблеми філософії та соціології, 22-24, 2017
12017
Інтелектуально зорієнтована економіка: актор-контексти
ВІ Кондрашова-Діденко, ДВ Діденко
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
12014
Інтелектономічна стратегія країнового розвитку за умов глобалізування світу
ВІ Кондрашова-Діденко, ЛВ Діденко
Міжнародна економічна політика.—2012.—Спец. вип.: у 2, 187-192, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20