Лариса Григорівна Лисиця (Голиш)
Лариса Григорівна Лисиця (Голиш)
доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943–1950 рр
ЛГ Голиш
ЛГ Голиш, 2007
112007
Покликані високим і вічним: викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького-члени національних творчих спілок
ГМ Голиш, ЛГ Голиш
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013
32013
доктор культурології, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. АІ Кузьмінський
СА Китова
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011
32011
Подорож Златокраєм
ГМ Голиш, ЛГ Голиш, МФ Пономаренко
Вертикаль, 2008
32008
Особливості роботи спеціальних дитячих установ Донбасу та Харківщини на початковому етапі відбудови (1943-1945 рр.)
ЛГ Голиш
Історичні і політологічні дослідження:[зб. ст./гол. ред. ПВ Добров].–Донецьк …, 2005
32005
доктор філологічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. НА Тарасенкова
ЛІ Ромащенко
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013
22013
доктор філологічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. НА Тарасенкова
ЛІ Ромащенко
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013
22013
доктор педагогічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад.: ЛГ Голиш, ОП Воловик; наук. ред. АІ Кузьмінський
НА Тарасенкова
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008
22008
Особливостi роботи спецiальних дитячих установ Донбасу та Харкiвщини на початковому етапi вiдбудови (1943-1945 рр.)
ЛГ Голиш
Iсторичнi i полiтологiчнi дослiдження, 206, 2005
22005
Селянство Золотоніського повіту в добу революційних потрясінь початку ХХ століття: повсякденність та боротьба за землю і волю
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Український селянин: збірник наукових праць, 28-31, 2018
12018
Роль жінки у суспільстві в історичній ретроспективі
ВС Постоєнко, ЛГ Лисиця
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
2019
Вплив сектантства на молодь України
НА Маслюк, ЛГ Лисиця
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
2019
Подорож Златокраєм. Нарис історії Золотоніщини та її поселень від давнини до сьогодення: 2-ге вид., випр. і доп.
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Вертикаль, 2018
2018
DEVELOPMENT NETWORK AND PECULIARITIES OF MEDICAL AND SANATORIUM ORPHANAGES USSR AFTER WORLD WAR II (1946–1950)
GM GOLYSH, LG LYSYTSYA
Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences, 2017
2017
Боністична спадщина та наміри монетної регалії національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 24-31, 2017
2017
Нагородотворча діяльність національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.: проекти та реалії
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Ukrainian Peasant, 2017
2017
Розгортання мережі й особливості функціонування лікувальних і санаторних дитячих будинків УРСР у повоєнну добу (1946–1950 рр.)(на матеріалах архівів України)
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія Історичні науки, 39-45, 2016
2016
Лисенко Олександр Євгенович: доктор історичних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад.: ГМ Голиш, ТВ Заболотна; наук. ред. ВА Смолій.–Київ: Інститут історії України НАН …
ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 135-136, 2016
2016
Воєнно-історичні студії викладачів Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (1995–2015 рр.): анот. бібліогр. покажч.
ГМ Голиш, ВО Кірєєва, ЛГ Лисиця
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2015
2015
Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.)
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Гуржіївські історичні читання, 192-194, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20