Лариса Григорівна Лисиця (Голиш)
Лариса Григорівна Лисиця (Голиш)
доцент кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Функціонування спеціальних дитячих установ УРСР у 1943–1950 рр
ЛГ Голиш
ЛГ Голиш, 2007
112007
доктор культурології, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. АІ Кузьмінський
СА Китова
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011
32011
Особливості роботи спеціальних дитячих установ Донбасу та Харківщини на початковому етапі відбудови (1943-1945 рр.)
ЛГ Голиш
Історичні і політологічні дослідження:[зб. ст./гол. ред. ПВ Добров].–Донецьк …, 2005
32005
Покликані високим і вічним: викладачі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького-члени національних творчих спілок
ГМ Голиш, ЛГ Голиш
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2013
22013
доктор філологічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. НА Тарасенкова
ЛІ Ромащенко
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013
22013
доктор філологічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад. ЛГ Голиш; наук. ред. НА Тарасенкова
ЛІ Ромащенко
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013
22013
доктор педагогічних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад.: ЛГ Голиш, ОП Воловик; наук. ред. АІ Кузьмінський
НА Тарасенкова
Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008
22008
Особливостi роботи спецiальних дитячих установ Донбасу та Харкiвщини на початковому етапi вiдбудови (1943-1945 рр.)
ЛГ Голиш
Iсторичнi i полiтологiчнi дослiдження, 206, 2005
22005
Селянство Золотоніського повіту в добу революційних потрясінь початку ХХ століття: повсякденність та боротьба за землю і волю
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Український селянин, 28-31, 2018
2018
DEVELOPMENT NETWORK AND PECULIARITIES OF MEDICAL AND SANATORIUM ORPHANAGES USSR AFTER WORLD WAR II (1946–1950)
GM GOLYSH, LG LYSYTSYA
Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences, 2017
2017
Боністична спадщина та наміри монетної регалії національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 24-31, 2017
2017
Нагородотворча діяльність національних урядів доби Української революції 1917–1921 рр.: проекти та реалії
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Ukrainian Peasant, 2017
2017
Розгортання мережі й особливості функціонування лікувальних і санаторних дитячих будинків УРСР у повоєнну добу (1946–1950 рр.)(на матеріалах архівів України)
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 39-45, 2016
2016
Лисенко Олександр Євгенович: доктор історичних наук, професор: біобібліогр. покажч./уклад.: ГМ Голиш, ТВ Заболотна; наук. ред. ВА Смолій.–Київ: Інститут історії України НАН …
ЛГ Лисиця
Вісник Черкаського університету. Серія: Історичні науки, 135-136, 2016
2016
Функціонування дитячих будинків для інвалідів в УРСР (1943–1950 рр.)
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Гуржіївські історичні читання, 192-194, 2015
2015
Новітні видання наукової бібліотеки ім. М. Максимовича Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана …, 2015
2015
Daily life of children and adolescents in Eastern Ukraine in the early years of the Soviet Union war against Nazi Germany (June 1941-July 1942)
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences 315 (22), 2014
2014
«Краєзнавство Черкащини»: випуск 1-10: анотований бібліографічний покажчик/уклад.: АП Іржавська, ОЗ Силка; наук. ред. ГМ Голиш.-Черкаси: ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014.-96 с
ГМ Голиш, ЛГ Лисиця
Cherkasy University Bulletin: Historical Sciences 315 (22), 2014
2014
Генеалогія та основи соціального етикету
Л Голиш
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012
2012
Стан вивчення українською історіографією участі неповнолітніх громадян підокупаційної України в радянському антинацистському русі опору 1941–1944 рр.
ГМ Голиш, ЛГ Голиш
Гуржіївські історичні читання, 39-41, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20