Підписатись
Данько Юрій Іванович, Yuriy I. Danko, https://orcid.org/0000-0002-9847-1593
Данько Юрій Іванович, Yuriy I. Danko, https://orcid.org/0000-0002-9847-1593
Сумський національний аграрний університет
Підтверджена електронна адреса в snau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток маркетингу на ринку агропродовольчої продукції України [Монографія]
ОО Красноруцький, ЮІ Данько
Харків:«Міськдрук, 2009
67*2009
Understanding consumer E-waste recycling behavior: introducing a new economic incentive to increase the collection rates
T Shevchenko, K Laitala, Y Danko
Sustainability 11 (9), 2656, 2019
532019
Теоретико-методологічне обгрунтування підходів до моделювання рівня конкурентоспроможності агрраних підприємств
ЮІ Данько, ЮИ Данько
192016
Формування систем забезпечення конкурентоспроможності аграрних підприємств: монографія
ЮІ Данько
Суми: університетська книга, 2016
172016
Community-based approach to local development as a basis for sustainable agriculture: Experience from Ukraine
N Kostyuchenko, Y Petrushenko, D Smolennikov, Y Danko
International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 11 …, 2015
162015
Організаційно-економічні основи управління прибутком сільськогосподарських підприємств
ВМ Жмайлов, ОГ Жмайлова, ОО Бабицька, ЮІ Данько, ЛВ Слюсарева, ...
Сумський національний аграрний університет, 2014
16*2014
Міжнародний менеджмент: Навч. посібник.
М ЛІ, Ю ОЮ, Д ЮІ, М АМ
К: Центр учбової літератури, 2007
16*2007
Conceptual framework of local development financing in UNDP projects in Ukraine
YM Petrushenko, NM Kostyuchenko, YI Danko
Aktual'ni Problemy Ekonomiky= Actual Problems in Economics, 257, 2014
15*2014
До питання здійснення маркетингової діяльності аграрними підприємствами
ЮІ Данько
Вісник ХНТУСГ. Економічні науки, 88-93, 2007
14*2007
Маркетингові аспекти товарної політики аграрних підприємств
ЮІ Данько
Агроінком, 2006
132006
Системність та комплексність як основа раціонального аграрного маркетингу мікро-, мезо-та макрорівнів
ЮІ Данько
Національний університет" Львівська політехніка", 2008
122008
Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств
ЮІ Данько
Проблемы экономики, 2016
10*2016
Міжнародний бізнес
ЛІ Михайлова, СГ Турчіна, ЮІ Данько
навчальний посібник/ЛІ Михайлова, СГ Турчіна, ЮІ Данько.-Суми: Вид-во …, 2009
10*2009
Towards a smart E-waste system utilizing supply chain participants and interactive online maps
T Shevchenko, M Saidani, Y Danko, I Golysheva, J Chovancová, ...
Recycling 6 (1), 8, 2021
92021
Territorial government reform in Ukraine: problem aspects of strategic management
YI Danko, VY Medvid, IІ Koblianska, OV Kornietskyy, NP Reznik
92020
Management of waste electrical and electronic products in compliance with the circular economy: What are the future Challenges for EU Member States
TI Shevchenko, YI Danko, OO Krasnorutskyy
International Journal of Ecology & Development 3 (33), 47-55, 2018
92018
Конкурентні засади розвитку інноваційної маркетингової діяльності в аграрній сфері
ЮІ Данько, ВМ Жмайлов, КВ Блюмська-Данько
Актуальні проблеми інноваційної економіки, 48-55, 2017
92017
Теоретичне значення категорії розподіл продукції для досліджень функціонування аграрного ринку
ОО Красноруцький, ВМ Онегіна
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
92013
Кооперація в системі забезпечення конкурентоспроможності підприємств-виробників свинини
ЮІ Данько, ІВ Лозинська
Економіка АПК, 2012
92012
Проблеми розвитку маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств
ЮІ Данько
Національний менеджмент організацій: інтеграційний вимір:[Монографія …, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20