Коленда Наталія / Kolenda Nataliia
Коленда Наталія / Kolenda Nataliia
Lesya Ukrainka Volyn National University
Verified email at vnu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Луцьк: ЛНТУ, 2008
422008
Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
Луцьк: Надстир’я, 163-166, 2007
342007
Соціальна безпека населення та її основні складові
НВ Коленда
Научные труды SWorld 32 (1), 27-32, 2013
152013
Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення
НВ Коленда
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 140-149, 2012
142012
Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки
НВ Коленда
112013
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
92014
Культурна спадщина як складова туристично-економічного співробітництва
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
92011
Стратегiчний потенцiал рекреацiйної системи регiону: теорiя, методологiя, оцiнка: монографiя
ЛМ Черчик, НВ Коленда
92008
Social potential essence and main
NV Kolenda
News of Higher Educational Institutions. Series" Economics 18 (1), 105-115, 2013
72013
Шляхи підвищення конкурентоспроможності робочої сили
НВ Коленда
Економічний форум 1, 2011
72011
Соціальний потенціал: рівні, типи, складові [Електронне видання]
НВ Коленда
Глобальні та національні проблеми економіки, 2014
62014
Регiональна полiтика розвитку рекреацiйного природокористування: механiзми формування та реалiзацiї: монографiя
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
62007
Поняття соціально-економічної безпеки підприємства
НВ Коленда
Мукачівський державний університет, 2016
52016
Соціо-еколого-економічна безпека та її вплив на відтворення населення
НВ Коленда, ЛМ Черчик, ОЮ Гаврилюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
52013
Sotsialna bezpeka naselennia ta yii osnovni skladovi
NV Kolenda
Social security of the population and its main components]. modern …, 2013
52013
Фінансовий механізм забезпечення реалізації стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону
Н Коленда
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону/за ред. ІГ Ткачук.–Івано …, 2008
42008
Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 39-45, 2015
32015
Вплив соціальної безпеки на відтворення населення
НВ Коленда
АФ ЗАТ «Аналітик»; Академія муніципального управління, 2013
32013
Проблеми забезпечення гендерної рівності на ринку праці України
НВ Коленда, ОВ Саць
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 110-123, 2011
32011
Поняття виробничої стратегії підприємства
НВ Коленда
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
22017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20