Коленда Наталія / Kolenda Nataliia
Коленда Наталія / Kolenda Nataliia
Невідома організація
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегічний потенціал рекреаційної системи регіону: теорія, методологія, оцінка: монографія
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Луцьк: ЛНТУ, 2008
472008
Регіональна політика розвитку рекреаційного природокористування: механізми формування та реалізації
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
Луцьк: Надстир’я, 163-166, 2007
392007
Соціальна безпека населення та її основні складові
НВ Коленда
Сборник научных трудов SWorld 32 (1), 27-32, 2013
182013
Сутність механізму забезпечення соціальної безпеки населення
НВ Коленда
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 140-149, 2012
172012
Соціальний потенціал: сутність та основні ознаки
НВ Коленда
132013
Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
ЛМ Черчик, ІВ Єрко, НВ Коленда, ОВ Міщенко
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014
92014
Соціальний потенціал: рівні формування та реалізації
Н Коленда
Економічний дискурс, 15-17, 2013
92013
Культурна спадщина як складова туристично-економічного співробітництва
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Видавництво УжНУ" Говерла", 2011
92011
Стратегiчний потенцiал рекреацiйної системи регiону: теорiя, методологiя, оцiнка: монографiя
ЛМ Черчик, НВ Коленда
92008
Social potential essence and main
NV Kolenda
News of Higher Educational Institutions. Series" Economics 18 (1), 105-115, 2013
72013
Шляхи підвищення конкурентоспроможності робочої сили
НВ Коленда
Економічний форум 1, 2011
72011
Stratehichnyi potentsial rekreatsiinoi systemy rehionu: teoriia, metodolohiia, otsinka [Strategic potential of the recreational system of the region: theory, methodology …
L Cherchyk, N Kolenda
Lutsk: LNTU [in Ukrainian], 2008
72008
Поняття соціально-економічної безпеки підприємства
НВ Коленда
Мукачівський державний університет, 2016
62016
Sotsialna bezpeka naselennia ta yii osnovni skladovi
NV Kolenda
Social security of the population and its main components]. modern …, 2013
62013
Регiональна полiтика розвитку рекреацiйного природокористування: механiзми формування та реалiзацiї: монографiя
ЗВ Герасимчук, НВ Коленда, ЛМ Черчик
62007
Соціо-еколого-економічна безпека та її вплив на відтворення населення
НВ Коленда, ЛМ Черчик, ОЮ Гаврилюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
52013
Sutnist mehanizmu zabezpechennia socialnoi bezpeki naselennia [Essence of mechanism of providing of social safety of population]
NV Kolenda
Ekonomichni nauki. Seriya Ekonomika I menedgment 9, 140-149, 2012
52012
Фактори впливу на рівень соціальної безпеки населення
НВ Коленда
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі …, 2013
42013
Фінансовий механізм забезпечення реалізації стратегічного потенціалу рекреаційної системи регіону
Н Коленда
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону/за ред. ІГ Ткачук.–Івано …, 2008
42008
Соціальний потенціал підприємства: поняття та складові
ЛМ Черчик, НВ Коленда
Економіка. Менеджмент. Бізнес, 39-45, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20