Follow
Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України
Verified email at idss.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) Шляхом європейської інтеграції
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1422*2004
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
колективна монографія
К.: НІСД, 786 с., 2007
828*2007
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
НАН України, 2015
730*2015
Human Development Report 2016. Human Development for Everyone
UNDP
709*2016
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України
колектив авторів
Національний інститут стратегічних досліджень, 2013
555*2013
Ринок праці: Навч. посібник
ЕМ Лібанова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
473*2003
наш стратегічний вибір: щорічне послання Президента України до Верховної Ради України
М України
К, 2011
4692011
Соціальна політика (2–е вид. доп. та перероб.): Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління”
ВА Скуратівський, ОМ Палій, ЕМ Лібанова
К.: Вид–во УАДУ, 2003
355*2003
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат…, 2006
337*2006
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
305*2007
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
301*2008
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи, 491, 2004
289*2004
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України…, 2010
252*2010
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
241*2017
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
240*2010
Населення України. Трудова еміграція в Україні
ЕМ Лібанова, ОВ Позяк
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 265 с., 2010
224*2010
Економічна безпека: навч. посібник /за ред. З.С.Варналія
К Знання
213*2009
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
ІВ Крючкова, ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор
К.: Основа, 2007
213*2007
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
212*2015
Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія
ЕМ Лібанова
К.: КНЕУ, 328 с., 2008
209*2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20