Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України
Verified email at idss.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) Шляхом європейської інтеграції
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1285*2004
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
колективна монографія
К.: НІСД, 786 с., 2007
727*2007
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України
колектив авторів
Національний інститут стратегічних досліджень, 2013
491*2013
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
НАН України, 2015
424*2015
наш стратегічний вибір: щорічне послання Президента України до Верховної Ради України
М України
К, 2011
4242011
Ринок праці: Навч. посібник
ЕМ Лібанова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
397*2003
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
295*2007
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат…, 2006
284*2006
Соціальна політика (2–е вид. доп. та перероб.): Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління”
ВА Скуратівський, ОМ Палій, ЕМ Лібанова
К.: Вид–во УАДУ, 2003
281*2003
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
259*2008
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи, 491, 2004
258*2004
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України…, 2010
204*2010
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
192*2010
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
ІВ Крючкова, ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор
К.: Основа, 2007
186*2007
Зовнішні трудові міграції населення України
ОВ Позняк, ЕМ Лібанова, ПЄ Шевчук, ОВ Макарова
К.: РВПС України НАН України, 206 с., 2002
157*2002
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
155*2012
Зовнішня трудова міграція населення України
ЕМ Лібанова, ОВ Позняк, ОВ Макарова, ВГ Саріогло, ЛГ Ткаченко
К.: УЦСР, 120 с., 2009
149*2009
Людський розвиток в Україні
колектив авторів
ІДСД, 2004
148*2004
Населення України. Трудова еміграція в Україні
ЕМ Лібанова, ОВ Позяк
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ, 265 с., 2010
137*2010
Людський розвиток регіонів України: методика оцінки та сучасний стан
ЕМ Лібанова, НС Власенко, ОС Власюк, ІВ Калачова
К.: ПРООН, РВПС України НАН України, 2002
134*2002
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20