Follow
Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Лібанова Елла Марленівна Либанова Элла Марленовна Libanova Ella
Академік-секретар Відділення економіки НАН України, академік НАН України
Verified email at idss.org.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Human Development Report 2016. Human Development for Everyone
UNDP
2510*2016
Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 роки) Шляхом європейської інтеграції
АС Гальчинський, ВМ Геєць, ЕМ Лібанова, ЯБ Базилюк
К.: ІВЦ Держкомстату України, 2004
1548*2004
Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія/за ред. ЗС Варналія
колективна монографія
К.: НІСД, 786 с., 2007
910*2007
Інноваційна Україна 2020
колективна монографія
НАН України, 2015
892*2015
Людський розвиток в Україні: можливості та напрями соціальних інвестицій
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, Держкомстат…, 2006
685*2006
Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2013 році: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України
колектив авторів
Національний інститут стратегічних досліджень, 2013
581*2013
Ринок праці: Навч. посібник
ЕМ Лібанова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
526*2003
наш стратегічний вибір: щорічне послання Президента України до Верховної Ради України
М України
К, 2011
4892011
Соціальна політика (2–е вид. доп. та перероб.): Навч. посіб. для слухачів, аспірантів, докторантів спеціальності “Державне управління”
ВА Скуратівський, ОМ Палій, ЕМ Лібанова
К.: Вид–во УАДУ, 2003
417*2003
Ринок праці та соціальний захист
Е Лібанова, О Палій
К.: Основи, 491, 2004
338*2004
Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 328 с., 2007
320*2007
Цілі Сталого Розвитку: Україна
національна доповідь
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2017
317*2017
Людський розвиток в Україні: інноваційний вимір
колективна монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 316 c., 2008
306*2008
Економічна безпека: навч. посібник /за ред. З.С.Варналія
К Знання
274*2009
Молодь та молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти
колектив авторів
К.: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України, 2010
267*2010
Людський розвиток в Україні: мінімізація соціальних ризиків
колективна науково-аналітична монографія
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАН України…, 2010
262*2010
Донбас і Крим: ціна повернення
колективна монографія
Національний інститут стратегічних досліджень, 2015
250*2015
Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія
ЕМ Лібанова
К.: КНЕУ, 328 с., 2008
239*2008
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
ІВ Крючкова, ЕМ Лібанова, ЛС Лісогор
К.: Основа, 2007
230*2007
Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки
колективна монографія
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В.Птухи НАН України, 2012
224*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20