Михаил Кайдаш
Михаил Кайдаш
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення розподілу міжшарового тиску для завданої густини текстильних паковок
МД Кайдаш
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Теорія механізмів і машин. Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів всіх форм навчання за напрямами підготовки 6.050502–Інженерна механіка, 6.050503 …
МД Кайдаш
Чернігів: ЧНТУ, 2013
2013
Теорія механізмів і машин. Розрахунок зубчастих механізмів планетарних редукторів. Методичні вказівки до виконання курсових проектів та курсових робіт з «Теорії механізмів і …
МД Кайдаш
Чернігів: ЧНТУ, 2013
2013
Деякі аспекти підвищення навчальної активності студентів в умовах переходу до кредитно-модульної системи
МД Кайдаш
ЧДПУ ім. ТГ Шевченка, 2008
2008
Визначення умови стійкості для текстильних паковок з початочною формою намотки
МД Кайдаш
ЧДТУ, 2007
2007
Особливості методики викладання курсу „Технічна механіка” для студентів спеціальності „Електричні системи і мережі”
МД Кайдаш
ЧДПУ ім. ТГ Шевченка, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–6