Олег Борисович  Потапенко
Олег Борисович Потапенко
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University / Доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ідея виховання моральної особистості у спадщині українських педагогів мислителів другої половини XVIII століття
ОБ Потапенко
ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00. 01 „Загальна педагогіка та історія …, 0
5
Системно-інтегративний підхід у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного вишу
ОБ Потапенко, ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи, 30-34, 2016
22016
Проблема формування людської особистості в творах українських мислителів другої половини XVIII століття
ОБ Потапенко
Педагогіка вищої та середньої школи. Збірник наукових праць, 86-92, 2004
22004
Проблемний характер пошуку нової освітньої парадигми
ЛО Савченко, ОБ Потапенко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ГЕНДЕРНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІКИ
О Потапенко
Гендерна парадигма освітнього простору, 10-16, 2018
2018
Методичні вказівки до проведення семінарських занять при вивченні курсу «Українська козацька педагогіка»
РПШ О.Б. Потапенко
Методичні рекомендації, 2017
2017
Роль освіти у становленні та розвитку українського козацтва
ОБ Потапенко
Педагогіка вищої та середньої школи, 342-350, 2016
2016
Розробка і реалізація моделі територіальної громади в процесі створення мережі українських православних шкіл (ХVІ-XVІІ ст.)
ВВІ О.Б. Потапенко
ББК 67.400. 7 (4Укр) Н 34, 175, 2016
2016
Системний підхід як спосіб розв’язання сучасних освітньо-виховних проблем
ОБ Потапенко
Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки …, 2015
2015
З історії управління освітою
ВВІ О.Б. Потапенко
Управління інноваційним розвитком території, 2015
2015
Державно-громадський характер управління освітою в історичній ретроспективі: періоди та їх характеристика
ОБ Потапенко
2014
Синтез культурних традицій у розробці теорії і практики морального виховання. Теорія і практика професійної освіти становлення особистості в соціокультурному просторі
ОБ Потапенко
2014
Проблема розвитку освіти в умовах постіндустріального суспільства
ОБ Потапенко
Сталий розвиток промисловості та суспільства 2, 57-58, 2014
2014
Духовно-моральні основи виховання особистості в спадщині українських педагогів XVI-XVIII століть
ОБ Потапенко
2013
Методичні вказівки до проведення семінарських занять при вивченні курсу «Історія педагогіки»
ОБ Потапенко
Методичні рекомендації, 1-36, 2013
2013
Національна ідея як провідний фактор розвитку української системи виховання та освіти на рубежі XVI-XVII століть
ОБ Потапенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 149-153, 2013
2013
Проблема виховання моральної особистості у філософсько-педагогічній спадщині професорів Києво-Могилянської академії
ОБ Потапенко
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2013
2013
Вплив філософсько-педагогічних ідей Г. Сковороди на розвиток сучасної системи виховання
ОБ Потапенко
Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки, 117-120, 2011
2011
Використання філософсько-педагогічної спадщини українських мислителів другої половини XVIII століття у розв’язанні проблеми виховання моральної особистості
ОБ Потапенко
Педагогіка вищої та середньої школи, 543-547, 2011
2011
Проблема формування характерних рис українського вчителя наприкінці XVI-XVIII століттях
ОБ Потапенко
Педагогіка вищої та середньої школи, 321-326, 2010
2010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20