Подписаться
Бачієва Лариса Олександрівна, Бачиева Лариса Александровна, Bachieva Larisa
Бачієва Лариса Олександрівна, Бачиева Лариса Александровна, Bachieva Larisa
Украинская инженерно-педагогическая академия, Українська інженерно-педагогічна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методологія і організація наукових досліджень в харчовій галузі
КВ Свідло, ТА Лазарєва, ЛО Бачієва
Харків: Світ киг, 2013
252013
Експериментальне дослідження ефективності методики навчання основ наукових досліджень
ЛО Бачієва
62016
МОдель застОсуВання кейс-технОлОгІї у ПрОцесІ ПІдгОтОВки ОПератОрІВ кОМП’ЮтернОгО наБОру з дисциПлІни «дОкуМентОзнаВстВО»
Л Бачієва
Молодий вчений, 359-362, 2019
42019
Дослідницька компетентність викладача в умовах упровадження інноваційних технологій навчання
ЛО Бачієва
32017
Мотивація дослідницької діяльності магістрів інженерно-педагогічних спеціальностей
ЛО Бачієва
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. Педагогіка і психологія 1 (25 …, 2010
32010
2. Інноваційні технології навчання в діяльності інженера-педагога: навч. посібник для інженерів-педагогів
ОЕ Коваленко, ЛВ Штефан, ЛО Бачієва
Укр. інж.-пед. акад, 2013
22013
Інтеграція педагогічних підходів до проектування методики навчання основам наукових досліджень майбутніх інженерів-педагогів
ЛО Бачієва
Проблеми інженерно педагогічної освіти, 122-126, 2010
22010
Теоретичні та методичні засади навчання майбутніх фахівців із машин та апаратів хімічних виробництв основ наукових досліджень
ОЕ Коваленко, МІ Лазарєв, ЛО Бачієва
УІПА – Харків, 152, 2012
12012
Класифікація дослідницьких умінь майбутніх інженерів-педагогів
ЛО Бачієва
Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал, 141-145, 2011
12011
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНЬОМУ ВІДЕО
ЛО Бачієва, ЛО Бачієва
2021
АСПЕКТИ ТЕХНОЛОГІЇ АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ЛО Бачієва
2021
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У НАВЧАННІ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛО Бачієва
2021
РОЗРОБЛЕННЯ ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
ЛО Бачієва
2020
Алгоритм розроблення авторської освітньої програми
ЛО Бачієва
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 58-66, 2019
2019
Система психологічної підтримки професійної діяльності викладачів у закладі вищої освіти
ЛО Бачієва
Молодий вчений, 234-238, 2019
2019
Управління системою професійної адаптації учнів у процесі підготовки в закладі професійної освіти
ЛО Бачієва
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 50-61, 2018
2018
Формування проектної культури майбутніх викладачів засобами Студентського проектного офісу
ЛО Бачієва
Молодий вчений, 223-226, 2018
2018
МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ “АПАРАТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА”
Л Бачієва
Молодь і ринок, 2018
2018
METHODS OF TRAINING FUTURE ENGINEERS-TEACHERS FOR THE CASE TOOLS IN THE ENGLISH LANGUAGE
ЛО Бачієва
The Unity of Science: International Scientific Periodical Journal, 14-17, 2017
2017
Реалізація технології узагальнення в процесі навчання основ наукових досліджень
ЛО Бачієва
Молодий вчений, 276-279, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20