Follow
Бібік Світлана Ігорівна, Bibik Svitlana, Авраменко Світлана Ігорівна, Музикіна Світлана Ігорівна
Бібік Світлана Ігорівна, Bibik Svitlana, Авраменко Світлана Ігорівна, Музикіна Світлана Ігорівна
Verified email at diit.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic
T Butko, A Prokhorchenko, T Golovko, G Prokhorchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-39, 2018
162018
Ways to increase competitiveness of railway transport in modern conditions
PV Bech, GI Nesterenko, SI Muzykina, OV Lashkov, MI Muzykin
Science and Transport Progress, 25-39, 2015
122015
Формування моделі оперативного управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі “технічна станція–прилегла дільниця” на базі нечіткої ситуаційної мережі
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, СІ Музикіна, СИ Музыкина
Українська державна академія залізничного транспорту, 2012
122012
Use of cargo delivery process model for the assessment of logistics service quality
H Kyrychenko, HI Nesterenko, SI Avramenko, SL Lytvynenko, ...
SPC Научно-издательская корпорация, ОАЕ, 2018
92018
Study of car traffic flow structure on arrival and departure at the marshalling yard X
GI Nesterenko, MI Muzykin, VL Horobets, SI Muzykina
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2016
92016
Дослідження пропускної спроможності сортувальної станції
СІ Музикіна, МІ Музикін, ГІ Нестеренко
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2016
92016
Improvement of supervisory control of train movement by means of introduction of operational zones
HI Nesterenko, PV Bech, MI Muzykin, SI Avramenko
Наука и прогресс транспорта. Вестник Днепропетровского национального …, 2018
82018
Аналіз безпеки руху під час перевезення небезпечних вантажів на залізничному транспорті
СІ Музикіна
Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки, 135-139, 2014
72014
Забезпечення вдосконалення профілактичних заходів під час перевезень небезпечних вантажів
ІЯ Переста, ЛО Яришкіна, СІ Музикіна, ЮВ Зеленько, ІЛ Журавель
Транспортные системы и технологии перевозок, 82-88, 2011
72011
Загальні основи транспортної географії: підручник
ГІ Нестеренко, СЛ Литвиненко, ПО Яновський, ТЮ Габріелова, ...
К.: Видавничий дім" Кондор 184, 2019
52019
Study of working capacity of the marshalling yard
SI Muzykina, MI Muzykin, GI Nesterenko
Science and Transport Progress, 47-60, 2016
52016
Practical aspects of improving the operation interaction of the station and sidings
HI Nesterenko, MI Muzykin, SI Avramenko
Silesian University of Technology, Katowice, 2019
42019
Анализ существующей системы организации перевозок пассажиров с ограниченными возможностями железнодорожным транспортом Украины
ГИ Нестеренко, СИ Музыкина, МИ Музыкин
Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2016
42016
Шляхи підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту в сучасних умовах
ПВ Бех, ГІ Нестеренко, СІ Музикіна, ОВ Лашков, МІ Музикін
Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного …, 2015
42015
Формування моделі прогнозування наслідків виникнення надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті при перевезенні небезпечних вантажів
СІ Музикіна
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
42015
Аналіз параметрів поїздопотоків Дніпропетровського залізничного вузла
ГІ Переста, ЮВ Чибісов, СІ Музикіна
ТОВ «Рухомий склад», Харків, 2011
42011
Управління вантажопотоками та вагонопотоками на залізничному транспорті
ПВ Бех, ОВ Лашков, МІ Музикін, ГІ Нестеренко, СІ Авраменко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
32017
Дослідження експлуатаційних проблем функціонування системи SUW-2000 в процесі організації міжнародних вантажних перевезень
ГІ Нестеренко, ГИ Нестеренко, АІ Кузьменко, АИ Кузьменко, ...
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Луганськ, 2012
32012
Удосконалення технології роботи станції ДГ з обслуговування під’їзних колій
ГІ Нестеренко, СІ Авраменко, МІ Музикін
ТОВ «Цифрова типографія», Харків, 2019
22019
Influence of maintenance windows on the working capacity of railway route
MI Muzykin, GI Nesterenko
Science and Transport Progress 3 (51), 24-33, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20