Тетяна Бінчаровська
Тетяна Бінчаровська
кандидат економічних наук, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
192015
Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку в сфері землекористування
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Економічний аналіз, 2018
112018
Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку в сфері землекористування
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Економічний аналіз, 2018
112018
Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-71, 2019
102019
Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support
RF Brukhanskyi, B Yazlyuk, T Bincharovska
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 241-251, 2018
72018
Документальне оформлення операцій із земельними ресурсами в умовах функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення
ТА Бінчаровська
Інноваційна економіка, 176-183, 2018
32018
Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств
Т Бінчаровська
Тернопіль, 2016
32016
Комплексний економічний аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: організація та методика
Р Бруханський, Т Бінчаровська
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
12019
Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку
TA Bincharovska
Економічний аналіз 28 (1), 294-302, 2018
12018
Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
ТА Бінчаровська
Бизнес Информ, 2017
12017
Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт бухгалтерського обліку
Т Бінчаровська
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
12017
РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
ТА Бінчаровська
ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ …, 2020
2020
Обліково-аналітичне відображення оренди земельних ресурсів: нові та існуючі підходи
Т Бінчаровська
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарського призначення на етапі становлення ринку земель в Україні
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
Документальне оформлення операцій із надходження та вибуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Стильна типографія, 2019
2019
The organization and methodology of a comprehensive analysis of land resoruces on the basis of a balance system of indicators
T Bincharovska
EUREKA: Social and Humanities, 3-10, 2018
2018
Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення
Т Бінчаровська
Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки …, 2017
2017
Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення
Т Одинак
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
2015
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які виконуються професорсько-викладацьким персоналом, докторантами, аспірантами та здобувачами наукового ступеня в межах робочого часу …
ЯІ Костецький, ЛМ Уніят, ІС Соловей, МС Палюх, ОП Завитій, ...
Маркетинг 1, 12.2020, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19