Підписатись
Тетяна Бінчаровська
Тетяна Бінчаровська
кандидат економічних наук, ЗУНУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло, ОО Гуменюк, ...
Тернопільський національний економічний університет, 2015
222015
Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-71, 2019
152019
Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку в сфері землекористування
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Економічний аналіз, 2018
142018
Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку в сфері землекористування
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Економічний аналіз, 2018
142018
Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support
RF Brukhanskyi, B Yazlyuk, T Bincharovska
Problems and Perspectives in Management, 2018
102018
Документальне оформлення операцій із земельними ресурсами в умовах функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення
ТА Бінчаровська
Інноваційна економіка, 176-183, 2018
32018
Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств
Т Бінчаровська
Тернопіль, 2016
32016
Комплексний економічний аналіз земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: організація та методика
Р Бруханський, Т Бінчаровська
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
22019
Облік і відображення земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств: МСБО та світовий досвід
ТА Бінчаровська
Електронний ресурс].–Режим доступу: https://conf. ztu. edu. ua/wp-content …, 2017
22017
Бухгалтерський облік та аналіз земельних ресурсів сільськогосподарського призначення на етапі становлення ринку земель в Україні
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
12019
Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку
TA Bincharovska
Економічний аналіз 28 (1), 294-302, 2018
12018
Історичні передумови бухгалтерського обліку земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств
ТА Бінчаровська
Бизнес Информ, 284-289, 2017
12017
Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт бухгалтерського обліку
Т Бінчаровська
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
12017
РОЛЬ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В ПРОЦЕСАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ
ТА Бінчаровська
ЕКОНОМІЧНИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В XXI СТОЛІТТІ: НАЦІОНАЛЬНА ВІЗІЯ …, 2020
2020
Обліково-аналітичне відображення оренди земельних ресурсів: нові та існуючі підходи
Т Бінчаровська
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
Документальне оформлення операцій із надходження та вибуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
Стильна типографія, 2019
2019
The organization and methodology of a comprehensive analysis of land resoruces on the basis of a balance system of indicators
T Bincharovska
EUREKA: Social and Humanities, 3, 2018
2018
Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення
Т Бінчаровська
Тернопіль, Крок, 2017
2017
Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку земель сільськогосподарського призначення
Т Одинак
Тернопіль, ТНЕУ, 2015
2015
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН науково-дослідних робіт, які виконуються професорсько-викладацьким персоналом, докторантами, аспірантами та здобувачами наукового ступеня в межах робочого часу …
ЯІ Костецький, ЛМ Уніят, ІС Соловей, МС Палюх, ОП Завитій, ...
Маркетинг 1, 12.2020, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20