Тетяна Бінчаровська
Тетяна Бінчаровська
кандидат економічних наук, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне і організаційно-правове забезпечення діяльності аграрних підприємств
РФ Бруханський
монографія/РФ Бруханський, МК Пархомець, ПР Пуцентейло [та ін.].–Тернопіль: Крок, 2015
102015
Effective land management in Ukraine using accounting and analytical support
RF Brukhanskyi, B Yazlyuk, TA Bincharovska
Problems and Perspectives in Management 16 (2), 241-251, 2018
62018
Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 64-71, 2019
52019
Теоретичні і прикладні аспекти бухгалтерського обліку у сфері землекористування
RF Brukhanskyi, TA Bincharovska
Економічний аналіз 28 (4), 305-312, 2018
52018
Теоретичні і прикладні аспекти бухгалтерського обліку у сфері землекористування
RF Brukhanskyi, TA Bincharovska
Економічний аналіз 28 (4), 305-312, 2018
52018
Документальне оформлення операцій із земельними ресурсами в умовах функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення
ТА Бінчаровська
Інноваційна економіка, 176-183, 2018
22018
Концептуальні основи відображення земельних ресурсів у бухгалтерському обліку сільськогосподарських підприємств
Т Бінчаровська
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації, 36-40, 2016
22016
КОМПЛЕКСНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА
Р Бруханський, Т Бінчаровська
Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації …, 2019
2019
Документальне оформлення операцій із надходження та вибуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення
РФ Бруханський, ТА Бінчаровська
ХНТУСГ, 2019
2019
Напрями адаптації аналітичного апарату сільськогосподарських підприємств до вимог земельного ринку
TA Bincharovska
Економічний аналіз 28 (1), 294-302, 2018
2018
The organization and methodology of a comprehensive analysis of land resoruces on the basis of a balance system of indicators
T Bincharovska
EUREKA: Social and Humanities, 3-10, 2018
2018
ІСТОРИЧНі ПЕРЕДУМОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛіКУ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСіВ СіЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПіДПРИєМСТВ
ТА Бінчаровська
Бизнес Информ, 2017
2017
Землі сільськогосподарського призначення як об’єкт бухгалтерського обліку
Т Бінчаровська
Тернопіль: ФОП Осадца ЮВ, 2017
2017
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Т Бінчаровська
Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки …, 2017
2017
ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЯП Іщенко
аудит, 2-11, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15