Наталія Подлужна
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація управління економічною безпекою підприємства
НО Подлужна
НАН України, 2003
872003
Выбор критерия экономической безопасности предприятия
НА Подлужная, НО Подлужна
ДонНТУ, 2002
252002
Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань
ОВ Захарова, НО Подлужна
Соцально-трудові відносини: теорія і практика, 90-99, 2016
182016
The role of economy of knowledge in The postindustrial environment
N Podluzhna
International Journal of New Economics and Social Sciences. Warszawa, 130-143., 2017
142017
Управління економічною безпекою підприємства на основі формування стратегії його безпечного розвитку
ЄО Діденко
Формирование рыночных отношений в Украине, 2015
142015
Загрози кадровій безпеці та методи запобігання їм у виробничо-комерційній діяльності підприємств
Н Подлужна, О Єгорова
Схід, 2010
142010
Кількісна оцінка кадрової безпеки організації.
N Podluzhna
Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право …, 2011
122011
Загрози кадровій безпеці та методи їх попередження в виробничо-комерційної діяльності підприємств
НО Подлужна, О Єгорова
122010
Забезпечення кадрової безпеки організації
НО Подлужна
Економіка промисловості, 210-215, 2010
122010
Органiзацiя управлiння економiчною безпекою пiдприємства
НО Подлужна
112003
Управління економічною безпекою як засіб підвищення ефективності промислового виробництва
Н Подлужна
Экономические проблемы и перҮ спективы стабилизации экономики Украины: сб …, 2000
102000
Фінансова стратегія підприємства
ІО Александров, НО Подлужна, ИА Александров, НА Подлужная
ДонНТУ, 2003
82003
Методологічні особливості оцінювання економіки знань
Н Подлужна
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2016
72016
Програмована та SMARTекономіки як основні орієнтири розвитку України та її регіонів
НО Подлужна
Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу, 69–73-69–73, 2018
52018
Органiзацiя управлiння економiчною безпекою пiдприємства: Автореф. Дис. Канд. Екон. Наук: 08.06. 01/НАН України; Iнститут економiки промисловостi.-Донецьк, 2003.-20 с
НО Подлужна
52003
Вибір критерію економічної безпеки підприємства
НО Подлужна
Наукові праці Донецького державного технічного університету. Серія …, 2002
52002
Організація управління ЕБП
НО Подлужна
ступеня. канд. екон. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 0
4
Економіка знань: проблеми та перспективи формування в регіонах України: монографія. Харків: ФЛП Панов А.Н.
НО Подлужна
ФЛП Панов А.Н., 2018
32018
Регіональні особливості знаннєвої потужності освітнього простору України
НО Подлужна
Modern economics, 150-160, 2018
32018
Систематизація підходів до визначення категорії «економіка знань»
N Podluzhna
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20