Подписаться
Нєчева Наталя Валеріївна
Нєчева Наталя Валеріївна
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ INTEGRAL ASSESSMENT OF PERSONNEL MANAGEMENT EFFICIENCY OF ENTERPRISES
ВФ Семенов, НВ Нєчева, ЮВ Кудіна
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 147-154, 2016
172016
Макроекономічний контекст ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: монографія
ВФ Семенов, НВ Нєчева
Одеса: Бондаренко МО, 2019
162019
Ефективність мотивації праці трудових ресурсів підприємств санаторно-курортного комплексу
ВФ Семенов, НВ Нєчева
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 127-133, 2015
112015
Економічна сутність управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу
НВ Нєчева
Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Економіка, 136-140, 2014
52014
Scientific aspects of human resources management of the enterprises of sanatorium-resort complex taking into account anti-crisis measures
N Niecheva
Socio-economic research bulletin, 90-96, 2014
52014
Дослідження процесів управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери: термінологічні уточнення
V Semenov, N Niecheva
Вісник соціально-економічних досліджень, 214-220, 2015
42015
Теоретичні аспекти управління якістю послуг підприємств готельного господарства
НВ Нєчева, МЮ Анікіна
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 7-10, 2017
32017
Забезпечення ефективного управління персоналом підприємств курортно-рекреаційної сфери
НВ Нєчева
Одеса, ОНЕУ, 2016
32016
АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТІВ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ НАЦІОНАЛЬНИХ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ УКРАЇНИ
О Шикіна, Н Нєчева
Економіка та суспільство, 2023
22023
Методи та моделі відбору персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери
VF Semenov, NV Nyecheva
Економічний аналіз 21 (2), 206-212, 2015
22015
ЕКОЛОГІЧНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ В КУРОРТНИХ ГОТЕЛЯХ
Н Нєчева, О Шикіна, І Давиденко
Економіка та суспільство, 2023
12023
Місце готельних мереж на світовому ринку готельних послуг
НВ Нєчева, ОВ Шикіна
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 9-10, 2022
12022
Перспективні напрямки менеджменту рекламної діяльності туристичних фірм
Н Нєчева
Інноваційний розвиток та безпека підприємств в умовах неоіндустріального …, 2020
12020
Дослідження стану музейного господарства в Україні
О Шикіна, Н Нєчева
Науковий вісник Одеського національного економічного університету, 9-10, 2019
12019
Розвиток методичних основ забезпечення ефективності управління персоналом туристично-рекреаційних підприємств в умовах транснаціоналізації
ВФ Семенов, НВ Нєчева
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
12017
Концептуальні розробки ефективного механізму управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу
НВ Нєчева
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 39-43, 2015
12015
Управління трудовим потенціалом рекреаційних комплексів як фактор формування рекреаційних ресурсів
НВ Нєчева
НВ Нєчева/Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми …, 0
1
Ефективне управління трудовими ресурсами підприємств санаторно-курортного комплексу
ВФ Семенов, НВ Нєчева
Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали …, 0
1
ЗАСТОСУВАННЯ DIGITAL-МАРКЕТИНГУ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ
О Шикіна, Н Нєчева, І Тіщенко
Економіка та суспільство, 2023
2023
ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ GOOGLE ADS ЯК ІНСТРУМЕНТУ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ JEL сlassification: M310
ОВ Шикіна, НВ Нєчева
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ НА МАКРО-, МЕЗО-ТА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНЯХ …, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20