Подписаться
Інна Милько / Inna Mylko
Інна Милько / Inna Mylko
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретичні основи формування міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі
І Милько
Зб. наук. пр. «Економічні науки». Серія «Економічна теорія та економічна …, 2009
9*2009
Механізм формування та регулювання міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі регіону
Л Черчик, І Милько
Луцьк: Луцький НТУ, 2012
62012
Формування та регулювання міжгалузевих зв’язків у рекреаційному комплексі регіону: монографія
ЛМ Черчик, ІП Милько
Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2012
62012
Аналіз стану та тенденцій розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області
І Милько
Зб. наук. пр. «Економічні науки». Серія «Регіональна економіка», 267–276, 2009
5*2009
Заходи підвищення ефективності управління розвитком готельно-ресторанного комплексу
І Милько, О Нагорнова, С Ожема
URL: https://mdes. khmnu. edu. ua/index. php/mdes/article/view/21, 2021
42021
Особливості застосування моделі управління за слабкими сигналами
І Милько
Економіка та суспільство, 2021
42021
Концептуальні засади розробки стратегії розвитку готельно-ресторанного комплексу України
І Милько
Економічний форум, 90-98, 2019
42019
Методика статистичного моделювання ресурсів і дохідності підприємств малого та середнього бізнесу
ПО Захаров, ІП Милько
Актуальні проблеми економіки, 203-211, 2009
42009
Самоменеджмент
НМ Буняк, ЛМ Черчик, ІП Милько
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023
32023
Стратегічні напрями розвитку спортивного туризму в Карпатах в умовах нестабільності
I Mylko, O Nahornova, S Ozhema
Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University 2 (30), 108-117, 2022
32022
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ В АСПЕКТІ ВІДНОВЛЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ
О Караїм, І Милько, В Караїм
Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Економічна», 29-38, 2022
32022
Strategy for the development of the tourism sector of the country and its regions in a crisis
I Mylko, O Nahornova, S Ozhema
National interest 2 (6), 56-68, 2022
32022
ECONOMIC ACTIVITY OF THE RURAL POPULATION: A CASE STUDY OF UKRAINE
O SHUBALYI, O LIASHENKO, N RUD, I SHUBALA, I MYLKO, M Nataliia
Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and …, 2023
22023
Особливості розробки стратегії антикризового управління
ІП Милько
Міжнародна науково-практична конференції «Соціальнокомпетентне управління …, 2021
22021
Структурно-параметрична ідентифікація динамічного економічного процесу
ЛО Захаров, ІП Милько
Актуальні проблеми економіки, 271-279, 2009
22009
Самоменеджмент: методичні вказівки до проведення практичних занять
ІП Милько
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022
12022
РОЗВИТОК СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ
І Милько, Ю Ляміна
СЕКЦІЯ ІV. Обліково-аналітичні процедури та аудит розвитку підприємств, 114, 2021
12021
Управління операціями з експорту-імпорту: конспект лекцій
ІП Милько
12021
Ситуативні моделі лідерства
І Милько
Recommended for publication by the scientific council Lesya Ukrainka Volyn …, 2021
12021
Forecasting Regional Migration Flows
O Ovchynnikova, O Nahornova, I Mylko, S Begun, N Buniak, N Kolenda
2020 10th International Conference on Advanced Computer Information …, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20