Наталья Лелюк
Наталья Лелюк
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Сутність та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення муніципального управління
НФ Чечетова, НЄ Лелюк
Коммунальное хозяйство городов, 162-167, 2011
92011
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: Навчальний посібник
ЮГ Лега
Черкаси: ЧДТУ.–2008.–147 с, 0
8
Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств житлово-комунального господарства
НЄ Лелюк, ОО Короп
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 223-228, 2006
62006
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Економіко-математичне моделювання»(для студ. 3 курсу заочної форми навчання ФПО та ЗН галузі знань 0305 …
ОО Воронков
22008
Конспект лекцій з курсу" Фінанси"
НЄ Лелюк
12006
Регіональна соціально-економічна політика щодо підтримки інвалідів
Н Лелюк, Н Чечетова
Тернопіль: СМП «Тайп», 2017
2017
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси» для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051–Економіка, 071–Облік і оподаткування
НЄ Лелюк
2017
Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит»(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073–Менеджмент).
НЄ Лелюк
2017
Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальностей 101 «Екологія», 183 …
ММ Дзюба, ЛД Малевич, ІО Сидорчук
2017
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни" Державний фінансовий контроль"
ТА Жадан
НТУ" ХПІ", 2017
2017
ПРІОРИТЕТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЙНОГО ВПЛИВУ
Н Лелюк, Н Чечетова
Економічний дискурс, 107-116, 2015
2015
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «СТРАХУВАННЯ» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної та дистанційної …
ВІ Павлов, НМ Білоус
2013
Програма навчальної дисципліни та робоча програма з курсу „Комп’ютерні інформаційні технології в енергетиці”(для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності …
ВІ Каук, ІГ Абраменко, ДВ Бородін
2009
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В УКРАЇНІ
НЄ Лелюк, НФ Чечетова
Коммунальное хозяйство городов, 229-233, 2009
2009
Програма та робоча програма навчальної дисципліни „Фінанси” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.050200 „Менеджмент організації”.
НЄ Лелюк
2009
Конспект лекцій з навчальної дисципліни „Фінанси”
НЄ Лелюк
Харківська національна академія міського господарства, 2009
2009
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Фінанси»(для студентів 3 курсу денної форми навчання напрямів підготовки 0501 «Економіка і підприєм-ництво»(6.030504 «Економіка …
НЄ Лелюк
2009
Методичні вказівки до самостійного вивчення і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси»(для студентів заочної форми навчання за напрямами підготовки 0501 Економіка і …
НЄ Лелюк
2009
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Економіка підприємства (англійською мовою)»(для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму …
ІГ Чалий
Харківська національна академія міського господарства, 2008
2008
Методичні вказівки з самостійної роботи і завдання до контрольної роботи з курсу «Фінанси»(для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.050100 „Облік та аудит …
НЕ Лелюк
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20