Yuriy Kuzmenko
Yuriy Kuzmenko
Bogomolets NMU
Підтверджена електронна адреса в anatom.ua
НазваПосиланняРік
Морфофункціональні зміни паренхіми нирки щурів при тривалому експериментальному гіпотиреозі
ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 60-62, 2011
92011
Морфометричні зміни ниркового тільця у динаміці розвитку експериментального гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 76-79, 2009
62009
Морфологічні особливості будови нирки ювенільних щурів у нормі
ВГ Ковешніков, ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 125-127, 2012
32012
Морфометричний аналіз ультраструктурних змін подоцитів нирки щурів у віковому аспекті
ЮЮ Кузьменко
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
Особливості структурних змін нефро-ну в динаміці розвитку вродженого гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко, ОГ Божко
Вісник проблем біології та медицини, 125-128, 2013
12013
Вплив медикаментозної корекції на ультраструктуру нефрона нирки щурів з гіпотиреозом
ЮЮ Кузьменко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 83-85, 2010
12010
Морфологічні зміни капілярів клубочків нирки під дією великих доз метилтретбутилового ефіру в ранні терміни експерименту
ЮЮ Кузьменко, ЛО Стеченко, ОО Шевченко
Таврический медико-биологический вестник, 2009
12009
Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла нирки в ранні терміни експерименту при дії великих доз метилтретбутилового ефіру
ЮЮ Кузьменко, ОО Шевченко, ТП Куфтирева
Український морфологічний альманах, 48-50, 2009
12009
Некоторые аспекты морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы до и после рождения
ЮЮ Кузьменко, АВ Маликов
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
2018
PROFESSOR MS SPIROV-TALANTED SCIENTIST, INSOLVABLE PERSON
YY Kuzmenko, O Malikov
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 207-209, 2018
2018
IMMUNOHISTOCHEMICAL RESEARCH OF KIDNEY OF RATS WITH CONGENITAL AND ACQUIRED HYPOTHYROIDISM AND CONDITIONS HORMONE REPLACEMENT THERAPY
YY Kuzmenko, LA Stechenko
World of Medicine and Biology 12 (57), 118-122, 2016
2016
Імуногістохімічне дослідження нирки щурів при вродженному і набутому гіпотиреозі та за умов замісної гормонотерапії
ЮЮ Кузьменко, ЛО Стеченко
Мир медицины и биологии 12 (3 (57)), 2016
2016
Ультраструктура міокарда щурів з артеріальною гіпертензією у постнатальному онтогенезі
ЛО Стеченко, СМ Чухрай, ЮЮ Кузьменко, ЛВ Натрус, ЮБ Чайковский
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 2016
2016
Аналіз ультраструктурних змін кровоносних капілярів різних відділів нефрону нирки в пізні терміни розвитку експериментального гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 2016
2016
ULTRASTRUCTURE OF THE MYOCARDIUM OF RATS WITH BLOOD HYPERTENSION IN POSTNATAL ONTOGENESIS
LO Stechenko, SM Chuhray, YY Kuzmenko, YB Natrus, YB Chaykovskiy
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 161-166, 2016
2016
ANALYSIS OF ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE BLOOD CAPILLARIES IN DIFFERENT PARTS OF THE NEPHRON AT THE LATER STAGES OF EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM DEVELOPMENT
YY Kuzmenko
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 152-155, 2016
2016
STRUCTURAL FEATURES OF A RATS’KIDNEY NEPHRON AFTER THYROIDECTOMY AND PHARMACOLOGICAL CORRECTION
YY Kuzmenko
Deutscher Wissenschaftsherold German Science Herald, 56, 2016
2016
Жиро-кислотный состав ткани почки у экспериментальных животных с врождённым гипотиреозом
ЮЮ Кузьменко
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 2014
2014
FATTY-ACID COMPOSITION OF KIDNEY TISSUE IN EXPERIMENTAL ANIMALS WITH CONGENITAL HYPOTHYRIOSIS
YY Kuzmenko
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 47 (4), 144-147, 2014
2014
Особенности структурных изменений нефрона в динамике развития врожденного гипотиреоза
ЮЮ Кузьменко, ОГ Божко
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20