Yuriy Kuzmenko
Yuriy Kuzmenko
Bogomolets NMU
Підтверджена електронна адреса в anatom.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфофункціональні зміни паренхіми нирки щурів при тривалому експериментальному гіпотиреозі
ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 60-62, 2011
92011
Морфометричні зміни ниркового тільця у динаміці розвитку експериментального гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 76-79, 2009
62009
Морфологічні особливості будови нирки ювенільних щурів у нормі
ВГ Ковешніков, ЮЮ Кузьменко
Український морфологічний альманах, 125-127, 2012
32012
Морфометричний аналіз ультраструктурних змін подоцитів нирки щурів у віковому аспекті
ЮЮ Кузьменко
Таврический медико-биологический вестник, 2012
22012
Імуногістохімічне дослідження нирки щурів при вродженному і набутому гіпотиреозі та за умов замісної гормонотерапії
ЮЮ Кузьменко, ЛО Стеченко
Мир медицины и биологии 12 (3 (57)), 2016
12016
Особливості структурних змін нефро-ну в динаміці розвитку вродженого гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко, ОГ Божко
Вісник проблем біології та медицини, 125-128, 2013
12013
Вплив медикаментозної корекції на ультраструктуру нефрона нирки щурів з гіпотиреозом
ЮЮ Кузьменко
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 83-85, 2010
12010
Морфологічні зміни капілярів клубочків нирки під дією великих доз метилтретбутилового ефіру в ранні терміни експерименту
ЮЮ Кузьменко, ЛО Стеченко, ОО Шевченко
Таврический медико-биологический вестник, 2009
12009
Морфофункціональні зміни судин гемомікроциркуляторного русла нирки в ранні терміни експерименту при дії великих доз метилтретбутилового ефіру
ЮЮ Кузьменко, ОО Шевченко, ТП Куфтирева
Український морфологічний альманах, 48-50, 2009
12009
Томас Вілізій та його славетні відкриття
НМ Невмержицька, ЮЮ Кузьменко, АМ Синицька
Наукове товариство АГЕТ, Одеса, 2019
2019
Краніометричне та остеометричне дослідження скелета людини, яка страждала на хондродистрофію
ВГ Черкасов, ЮЮ Кузьменко, ОВ Маліков
Вісник проблем біології і медицини, 237-241, 2019
2019
Леонардо да Винчи–гениальный анатом эпохи Возрождения (к 500-летию со дня памяти)
НН Невмержицкая, ИВ Дзевульская, ЮЮ Кузьменко
Вісник проблем біології і медицини, 2019
2019
Тестові завдання" КРОК-1". Анатомія людини (опорно-руховий апарат)
ОІ Азаров, МА Безштанько, ІВ Дзевульська, КА Дюбенко, МР Ігнатіщев, ...
Друкарня НМУ, Київ, 2018
2018
ПРОФЕССОР МС СПИРОВ-ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧЁНЫЙ, НЕЗАУРЯДНАЯ ЛИЧНОСТЬ
ЮЮ Кузьменко, АВ Маликов
Мир медицины и биологии, 2018
2018
Некоторые аспекты морфологических особенностей сердечно-сосудистой системы до и после рождения
ЮЮ Кузьменко, АВ Маликов
Вісник проблем біології і медицини 2 (1 (143)), 2018
2018
PROFESSOR MS SPIROV-TALANTED SCIENTIST, INSOLVABLE PERSON
YY Kuzmenko, O Malikov
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 63 (1), 207-209, 2018
2018
IMMUNOHISTOCHEMICAL RESEARCH OF KIDNEY OF RATS WITH CONGENITAL AND ACQUIRED HYPOTHYROIDISM AND CONDITIONS HORMONE REPLACEMENT THERAPY
YY Kuzmenko, LA Stechenko
World of Medicine and Biology 12 (57), 118-122, 2016
2016
Ультраструктура міокарда щурів з артеріальною гіпертензією у постнатальному онтогенезі
ЛО Стеченко, СМ Чухрай, ЮЮ Кузьменко, ЛВ Натрус, ЮБ Чайковский
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 2016
2016
Аналіз ультраструктурних змін кровоносних капілярів різних відділів нефрону нирки в пізні терміни розвитку експериментального гіпотиреозу
ЮЮ Кузьменко
Мир медицины и биологии 12 (1 (55)), 2016
2016
ULTRASTRUCTURE OF THE MYOCARDIUM OF RATS WITH BLOOD HYPERTENSION IN POSTNATAL ONTOGENESIS
LO Stechenko, SM Chuhray, YY Kuzmenko, YB Natrus, YB Chaykovskiy
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY, 161-166, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20