Подписаться
Тарас Пенцак | Taras Pentsak
Тарас Пенцак | Taras Pentsak
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проблемы социально-экономического развития сельских территорий в условиях муниципальной реформы
ЕМ Петрова
Вестник АПК Ставрополья, 82a-86, 2011
21*2011
Управлінські рішення в організаційних формах аграрного виробництва
BB Batyuk, TG Pentsak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
42013
Соціально економічні та організаційні фак тори раціонального використання трудового потенціалу в умовах трансформації економіки (на прикладі виробничих систем деревообробної …
ТГ Пенцак
ТГ Пен цак, 0
2
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств: інноваційний підхід у державному управлінні
ІО Парубчак, ТГ Пенцак
Публічне управління та митне адміністрування, 134–143-134–143, 2017
12017
Підвищення економічної ефективності збуту суниці садової на ринок переробки
ТГ Пенцак, АВ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
12016
Економічна ефективність вирощування малини в сільськогосподарських підприємствах та господарствах населення
ТГ Пенцак, АВ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
12014
INCREASE ECONOMIC EFFICIENCY OF MARKETING OF THE STRAWBERRY INTO PROCESSING MARKET
T Pentsak, A Halyas
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies 18 (2 …, 2016
2016
Повышение экономической эффективности сбыта клубники садовой на рынок переработки
ТГ Пенцак, АВ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2016
2016
Экономическая эффективность выращивания малины в сельскохозяйственных предприятиях и хозяйствах населения
ТГ Пенцак, АВ Галяс
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2014
2014
COMPETITIVENESS APPRAISAL OF EXPORT-IMPORT ORIENTED AGRICULTURAL PRODUCTS
ТГ Пенцак, ОЯ Батюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Competitiveness appraisal of export-import oriented agricultural products
T Pentsak, O Batyuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Маркетингові аспекти управління рибним господарством
TG Pentsak, MV Nazarkevych
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Оцінка конкурентоспроможності експортно-орієнтованої сільськогосподарської продукції
ТГ Пенцак, ОЯ Батюк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Особливі аспекти досвіду в управлінні персоналом підприємства
ТГ Пенцак, КМ Гірняк
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2013
2013
Принятие управленческих решений в аграрном производстве: психологический аспект
ББ Батюк, ТГ Пенцак
Международный научно-производственный журнал" Экономика АПК", 130-134, 2011
2011
Психологічні особливості прийняття рішень в управлінні аграрним підприємством
ББ Батюк, ТГ Пенцак
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Socio-psychological objectives of the enterprise that are criteria for development and management decisions
TG Pentsak, BB Batyuk
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
Psychological characteristics of managerial decision making in the management of agricultural enterprise
BB Batyk, TG Pentsak
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18