Подписаться
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
L Gorbunova Людмила Степанівна Горбунова Людмила Горбунова Gorbunova Ludmila ЛС Горбунова
Відділ інтернаціоналізації вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Номадизм як спосіб мислення та освітня стратегія. Стаття 3. Епістемологічна позиція
Л Горбунова
Філософія освіти, 17-34, 2011
562011
Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія
ЛС Горбунова
Суми: Університетська книга, 2015
422015
Синергетическая парадигма. Синергетика образования
ГЮ Ризниченко, Э Морен, ВС Степин, ВА Лекторский, ВИ Аршинов, ...
Прогресс-Традиция, 2007
412007
Філософія освіти: Навчальний посібник
ВП Андрущенко, ВТ Акопян, ВІ Бобрицька, ВМ Вашкевич, ...
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2021
372021
Складне мислення як відповідь на виклик епохи
Л Горбунова
Філософія освіти, 40-55, 2007
342007
Філософія освіти
Т Андрущенко, ВП Бех, ЮВ Бех, М Бойченко, Н Бойченко, В Гайденко, ...
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2009
282009
Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття: монографія
ВП Андрущенко, Л Горбунова, Л Зязюн
К.: Педагогічна думка 350, 2007
232007
Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 97-117, 2016
212016
Мислення у світі плюральності: проект трансверсального розуму В. Вельша
Л Горбунова
Філософія освіти, 92-109, 2012
212012
Теорія трансформативного навчання: освіта для дорослих в умовах «плинної сучасності»
Л Горбунова
Філософія освіти, 66-114, 2013
202013
Можлива відповідь освіти на виклик After-постмодерну
Л Горбунова
Вища освіта України, 13-19, 2003
202003
Транскультурна освітня стратегія в контексті викликів глобалізації
ЛС Горбунова
Філософія освіти, 158-198, 2014
182014
Транскультурна компетентність: освітній шлях до глобальної культури миру
Л Горбунова
Філософія освіти, 141-167, 2014
172014
ХАОС versus ПОРЯДОК ЯК КОНТРОВЕРЗА МИСЛЕННЯ У КРИЗОВІЙ КУЛЬТУРІ. ЧАСТИНА І
Л Горбунова
Філософія освіти, 62-76, 2005
172005
Освіта в умовах поліетнічного суспільства
Л Горбунова
Вища освіта України, 8-15, 2002
152002
Феномен навчання у світлі комунікативної філософії Ю. Габермаса
Л Горбунова
Філософія освіти, 88-118, 2013
122013
Інтеркультурна освіта у проблемному полі ідентичностей
Л Горбунова
Вища освіта України, 59-65, 2003
122003
Philosophy of Transformative Adult Education: University Strategies and Practices: Monograph
L Gorbunova
Sumy: University Book [in Ukrainian], 2015
112015
Фiлософiя трансформативної освiти для дорослих: унiверситетськi стратегiї i практики: монографiя
ЛС Горбунова
102015
Мислення в інтеграційній культурі: імперативи та можливості освіти
ЛС Горбунова
Нова парадигма.–Вип 65, 246-252, 2007
102007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20